ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ


Καλούμε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του κινήματος  που επιθυμούν να μετέχουν σαν σύνεδροι 
στο συνέδριο  των  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
26-27/4/203 να δηλώσουν υποψηφιότητα έως  10/4/2013 και ώρα 12:00 πμ
 συμπληρώνοντας την συνημμένη φόρμα και να την αποστείλουν στο email 
Αιτήσεις  υποψηφιότητας θα υπάρχουν και στα γραφεία του κινήματος
Πλ.  Ελευθερίας  10  1ος  όροφος.
Εσωκομματικές εκλογές θα γίνουν στις 14/4/2013,  για την ανάδειξη των συνέδρων, 
 στα γραφεία του κινήματος (πλ. Ελευθερίας 10  1ος όροφος) και θα ακολουθήσει νεότερη  ανακοίνωση. 


      ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Προς: Τη Συντονιστική  ...................... του κινήματος ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ¨
 Ο  υπογράφων .................του.............,κάτοικος..............γεννηθείς ....την..........το έτος...........με ΑΔΤ................


 Με την παρούσα δηλώνω την επιθυμία μου να είμαι υποψήφιος για Σύνεδρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο του κινήματος
                                           ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ¨
που θα διεξαχθεί στην Αθηνα από 26 Απριλίου έως 28 Απριλίου 2013

 Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία μου είναι ακριβή και ότι είμα εγγεγραμένος μέλος του Κινήματος.
                                                                    ................  ....................
                                                                    τόπος        ημερομηνία

                                                                     Ο Η δηλών-ούσα


                                                                       .........................
                                                                         (υπογραφή)
Παρελήφθη την...............
ώρα.....απο τ...........
                                        Ο Παραλαβών
                                         .....................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου