ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΗ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  
Η Ελλάδα διέρχεται μια οικονομική και κοινωνική κρίση η οποία δεν έχει προηγούμενο  στην Ευρώπη στη σύγχρονη εποχή. 

Η υπέρβαση της κρίσης αυτής και η ανοικοδόμηση μιας επιτυχούς οικονομίας θα απαιτήσουν την ανάληψη ενωμένης εθνικής δέσμευσης από τον πληθυσμό της χώρας και τους πολιτικούς ηγέτες  του.