ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ


Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1960 (ΦΕΚ 153/9.5.1960) και έχει έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης όπου βρίσκονται και τα κεντρικά της γραφεία. Είναι καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αριθμό Μ.Α.Ε. 8246/ 62/ Β/ 86/ 61. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε αρχικώς σε 30 χρόνια μέχρι 31/12/1990 ενώ από την 1/1/1991 παρατάθηκε για 20 ακόμη χρόνια μέχρι την 31/12/2010

Η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. είναι ο μοναδικός παραγωγός ζάχαρης στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων βιομηχανιών ζάχαρης στην Ευρώπη. Αποτελεί την σημαντικότερη γεωργική βιομηχανία της χώρας, καθώς πάνω από 20.000 τευτλοπαραγωγοί εξαρτούν άμεσα το εισόδημά τους από την λειτουργία της. Απασχολεί σήμερα 268 μόνιμους υπαλλήλους σε όλη την Ελλάδα όταν κάποτε απασχολούσε περίπου 1.500.

Ο κύριος σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι η ίδρυση, ο εξοπλισμός, η εκμετάλλευση και λειτουργία Εργοστασίων Ζάχαρης. Στους σκοπούς επίσης της Εταιρείας περιλαμβάνεται η αυτοτελής ή/και με συμμετοχή τρίτων:

1.    Ίδρυση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής ζάχαρης
2.    Παραγωγή και επεξεργασία πολλαπλασιαστικού υλικού ζαχαρότευτλων, καθώς και άλλων φυτών.
3.    Παραγωγή πρώτων υλών για τα εργοστάσια της Εταιρείας.
4.    Ανάπτυξη αυτοδύναμου δικτύου προώθησης προϊόντων.
5.    Κατασκευή, συναρμολόγηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εργοστασίων της Εταιρείας και γεωργικών μηχανημάτων.
6.    Διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας.
7.    Εμπορία (εισαγωγή, εξαγωγή κλπ.) και τυποποίηση
8.    Ίδρυση μονάδας ζωοτροφών.

Πολλοί άλλοι σκοποί και στόχοι περιλαμβάνονταν στην καθημερινή δραστηριότητα των μονάδων παραγωγής και τυποποίησης σε όλη την Ελλάδα, στο Πλατύ Ημαθίας, στην Ορεστιάδα Έβρου, στη Λάρισα, στη Ξάνθη αλλά και στο Zabalj και στο Crvenka Σερβίας.

Για πολλά χρόνια μέχρι σήμερα η Ελληνική  Βιομηχανία Ζάχαρης αποτελούσε τον νευραλγικότερο πυλώνα της πρωτογενούς παραγωγής καθώς αποτελούσε το βαρύ πυροβολικό της εκβιομηχανισμένης εκμετάλλευσης παραγόμενου αμιγώς στην Ελλάδα αγροτικού προϊόντος. Η καλλιέργεια των τεύτλων η οποία αποτελούσε σημαντική εκμετάλλευση της κεντρικής Ευρώπης, μετά την ίδρυση της Ε.Β.Ζ και παρ’ όλες τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής γης, χάρη στην αυταπάρνηση αγροτών και επιστημόνων του τόπου μας αναδείχθηκε σε πρωτοπόρο πηγή πλούτου. Παρά το γεγονός ότι από τις ποσοστώσεις υποχρεωθήκαμε να παράγουμε μέχρι 158.000 τόνους ζάχαρης ετησίως για χρήση εντός Ε.Ε., η Ε.Β.Ζ. ήταν σε θέση να συνεχίσει ειδικά σε περίοδο κρίσης να σηματοδοτεί την ανάπτυξη για την οποία τόσος λόγος γίνεται.

Αντί αυτών και με δεδομένο ότι οι ανάγκες κατανάλωσης εντός χώρας φτάνουν τους 320.000 τόνους ετησίως οι κομματικές στρατηγικές, η αναξιοκρατικές επιλογές, η χρόνια μεθοδευμένη φθορά, η χρηματιστηριακή απαξίωση, και η τυφλές αφιλόδοξες πολιτικές την οδήγησαν σε πωλητήριο.

Με την από 29-3-2013 επίσημη ανακοίνωση της Πειραιώς-ΑΤΕ Τράπεζας έγινε γνωστό ότι στην ουσία ολοκληρώθηκε σχεδόν η διαδικασία εκποίησης της αφού όπως συγκεκριμένα αναγράφεται στη δημοσίευση:

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε υπό ειδική εκκαθάριση ανακοινώνει, στο πλαίσιο του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την μεταβίβαση 30.256.689 κοινών μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 82,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., την ανακήρυξη της εταιρίας CRISTAL FINANCIERE, 100% θυγατρική της CRISTAL UNION SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ως Προτιμητέου Υποψήφιου και των εταιριών KRAJOWA SPOLKA CUKROWA S.A και LITEX COMMERCE JSC ως Επιλαχόντων Υποψήφιων.

Εντός ωρών προκλήθηκε όργιο φημών μεταξύ εργαζομένων διοικούντων επενδυτών και ιδιαιτέρως των αγροτών καλλιεργητών τεύτλων σχετικά με το μέλλον της βιομηχανίας και το δικό τους. Για παράδειγμα κυκλοφορήσαν ανεπιβεβαίωτες φήμες πως:

Στο ύψος των 40 εκατ. ευρώ φτάνει η προσφορά της γαλλικής εταιρείας Cristal Financiere, η οποία είναι 100% θυγατρική της γαλλικής Cristal Union Societe Cooperative Agricole και ανακηρύχθηκε από τον εκκαθαριστή της ΑΤΕ ως προτιμητέος υποψήφιος για την αγορά της Ε.Β.Ζ..

Και πιο συγκεκριμένα για τη μεταβίβαση 30.256.689 κοινών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 82,33% της Ε.Β.Ζ.. Επιλαχόντες υποψήφιοι είναι οι εταιρείες Krajowa Spolka Cukrowa SA και Litex Commerce JSC.

Ερωτηματικά υπάρχουν σχετικά με τη ρύθμιση που αφορά τον δανεισμό της Ε.Β.Ζ. ύψους 130 εκατ. ευρώ και το ύψος του «κουρέματος» που συμφωνήθηκε, δεδομένου ότι τέτοιο ζήτημα είχε τεθεί και από τους άλλους υποψήφιους αγοραστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο οι Γάλλοι της Cristal Union όσο και οι Πολωνοί της Krajowa Spolka Cukrowa SA ζητούσαν συρρίκνωση του παραπάνω δανεισμού κατά 40-50%.

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος Cristal Union ελέγχει το 20% της γαλλικής παραγωγής τεύτλων, έχοντας ως τελικά προϊόντα τη ζάχαρη για βιομηχανική χρήση και για τον κλάδο των τροφίμων, αλκοόλη και αιθανόλη, φυσικά αντιοξειδωτικά προϊόντα για τον φαρμακευτικό κλάδο - συμπληρώματα διατροφής και αποξηραμένα προϊόντα για ζωοτροφές.

Η μέση ετήσια παραγωγή του φτάνει τους 800.000 τόνους ζάχαρης, 400 εκατ. λίτρα αλκοόλης/αιθανόλης και 150.000 τόνους πέλετ.

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις και ασφαλείς πληροφορίες για τον αδιαφανή τρόπο με το οποίο οδηγείται στον πάγκο του χασάπη η Ε.Β.Ζ. Γεννιούνται τεράστια ερωτηματικά σχετικά με το παρελθόν αλλά κυρίως με την αυριανή τύχη όλης της αλυσίδας των εμπλεκόμενων φορέων, εργαζομένων, επιχειρηματιών, και αγροτών που αποτελούν ένα μικρό υγιές σύμπαν που η Ελλάδα το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ σήμερα ήρεμο  ασφαλές και παραγωγικό. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1.    Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την προστασία της τευτλοκαλλιέργειας και των αγροτών μετά τη βεβαία πώληση της Ε.Β.Ζ;
2.    Ποιο είναι το αληθές τίμημα της πώλησης της Ε.Β.Ζ., ο τρόπος καταβολής και ο προορισμός των εσόδων;
3.    Πώς διασφαλίστηκαν οι θέσεις εργασίας και τα ύψη των ημερομισθίων των εργαζομένων σε μόνιμο και εποχικό επίπεδο;
4.    Ποιοι είναι οι λεπτομερείς όροι με τους οποίους θα προστατευτούν τα εμπορικά σήματα, το πελατολόγιο και κυρίως η φυτοκαλλιέργεια στην παραγωγή τεύτλων όπου η Ε.Β.Ζ. είχε να παρουσιάσει μοναδικό και πρωτοπόρο επιστημονικό έργο με την παραγωγή ασυναγώνιστων φυτών στην Ελληνική και παγκόσμια αγορά;
5.    Σε ποιες μόνιμες επενδύσεις υποχρέωσαν οι κυβερνητικοί διαπραγματευτές τον Γάλλο επενδυτή ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής παρουσία του, και όχι μια τυχόν προσωρινή παρουσία αφαίμαξης, μετά την οποία δεν θα τολμά να διαφύγει εγκαταλείποντας στην πατρίδα το κουφάρι της Ε.Β.Ζ;
6.    Ποια πρόβλεψη λήφθηκε σχετικά με τους οφειλέτες προς την Ε.Β.Ζ., σε ποιο ύψος ανέρχονται τα ανείσπρακτα κεφάλαια και ποιος τελικά θα καρπωθεί τις όποιες μέλλουσες εισπράξεις εξ’ αυτού του λόγου;
7.    Ποιος έλεγχος έχει δρομολογηθεί για τις αστικές ποινικές διοικητικές και πολιτικές ευθύνες σχετικά με την πορεία και την τελική λεηλασία της Ε.Β.Ζ;2

Αθήνα 2-4-2013

Οι επερωτώντες Βουλευτές

1.    Γιοβανόπουλος Κωνσταντίνος
2.    Κόλια Τσαρουχά Μαρία
3.    Γιαταγάνα Χρυσούλα
4.    Ξουλίδου Σταυρούλα
5.    Ουζουνίδης Μαρίνος
6.    Χρυσοβελώνη Μαρίνα 
7.    Νταβρής Γεώργιος 
8.    Καπερνάρος Βασίλειος  
9.    Μαριάς Επαμεινώνδας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου