ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση του έργου με τίτλο «Μελέτη για την αποτύπωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας»
  
Η δημοσίευση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» προκάλεσε μόνο αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις από το σύνολο του ακαδημαϊκού αλλά και φοιτητικού χώρου.

Με το αριθμ. πρωτ. 20845/12-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας διαπιστώνουμε ότι έγινε απ’ ευθείας ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας στην ιδιωτική εταιρία με την επωνυμία «EEO GROUP ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» το ανωτέρω έργο. Με βάση την ίδια απόφαση, η προϋπολογισμένη δαπάνη για τη μελέτη και την αποτύπωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας ανέρχεται στο ποσό των 111.400,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ήτοι 137.022, 00 ευρώ).

Η εταιρεία ΕΕΟ GROUP ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε του Κωνσταντίνου Ροδόπουλου ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών ΑΚΜΗ ο οποίος ειδικεύεται στο χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Παρά τα αντικρουόμενα συμφέροντα ανέλαβε να βάλει σε τάξη τον Ακαδημαϊκό χάρτη.

Περίεργο όμως είναι και το γεγονός ότι το Υπουργείο αποφάσισε να αναθέσει χωρίς διαγωνισμό σε μια ιδιωτική επιχείρηση το εν λόγω έργο αντί να το αναλάβουν επιστήμονες του ακαδημαϊκού χώρου της Ελλάδας.

Όπως βέβαια παράξενο είναι τα καινούργια μηχανογραφικά για τις Πανελλήνιες εξετάσεις που κυκλοφόρησαν με όλες τις προτεινόμενες αλλαγές ή σταδιακές καταργήσεις τμημάτων όπως για παράδειγμα αυτές του αυτοματισμού με μηδενικούς εισακτέους, παρά του ότι δεν έχει ακόμα υπογραφεί το Προεδρικό διάταγμα για το περιπαθές σχέδιο Αθηνά.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.    Γιατί το έργο δόθηκε με απευθείας ανάθεση παρόλο που το ποσό της προϋπολογισμένης δαπάνης απαιτεί τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού;
  1. Με ποια κριτήρια αναθέσατε απ’ ευθείας σε μια ιδιωτική εταιρία, με αντικρουόμενα συμφέροντα με το ελληνικό δημόσιο, την εκπόνηση μια μελέτης ζωτικής σημασίας για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ;
  2. Πώς εξασφαλίζεται η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όταν μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο αυτό καλείται να αποτυπώσει έως και διαμορφώσει τον ακαδημαϊκό χάρτη
4.    Ερωτήθηκε η Αρχή διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση και αν ναι τι απάντηση σας έδωσε;

Η Ερωτώσα Βουλευτής


Σταυρούλα Ξουλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου