ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΤΗ ΜΑΡΙΑ

«Στη Βουλή η αναγκαιότητα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας»

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) σχετικά με την αναγκαιότητα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για τα καύσιμα στις νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Στο Υπόμνημά τους προς το Υπουργείο Οικονομικών οι πρατηριούχοι τονίζουν ότι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας έχει επηρεάσει σημαντικά την αγορά πετρελαιοειδών και συγκεκριμένα η αυξημένη τιμή των καυσίμων λόγω της υψηλής φορολογίας έχει οδηγήσει σε μειωμένη κατανάλωση, με αποτέλεσμα πολλοί έμποροι υγρών καυσίμων να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση και να απειλούνται με πτώχευση.

Επικαλούμενοι το άρθρο 106 παρ.1 του Συντάγματος, καθώς και την ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 101, οι πρατηριούχοι τονίζουν ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές και ότι τα κρατικά όργανα έχουν την υποχρέωση να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών.

Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα τα υγρά καύσιμα επιβαρύνονται μεταξύ άλλων με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Ο ΦΠΑ ανέρχεται σε ποσοστό 23% επί της φορολογητέας αξίας, ενώ για τα νησιά προβλέπεται μειωμένη φορολογία κατά 30%! Η εφαρμογή του μειωμένου αυτού φορολογικού συντελεστή έχει επιτραπεί στην Ελλάδα με την υπ’ αριθμ. 96/2003 οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων.

Για τους λόγους αυτούς οι πρατηριούχοι ζητούν από την κυβέρνηση να μειώσει τη φορολογία των καυσίμων στα νησιά προς όφελος των κρατικών εσόδων, των καταναλωτών, αλλά και των βενζινοπωλών. Η μείωση του ΕΦΚ στο σύνολο των νησιών της ελληνικής επικράτειας θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, αντισταθμίζοντας το μεταφορικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι λιανικές τιμές, καθιστώντας τα νησιά με τον τρόπο αυτό ικανά να «ανταγωνιστούν» τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο.


Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου