ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Σταυρούλα Ξουλίδου, καταθέτει αναφορά την από 17-6-2013, αρ. Πρωτ. 183, κοινοποιηθείσα και προς το Υπουργείο σας, επιστολή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, σχετικά με τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Σχεδίου Νόμου: «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική Συνεργασία στον τομέα της Φορολογίας και κατάργηση της Οδηγίας 77/799/ΕΟΚ».

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 65 του παραπάνω Νομοσχεδίου, που αφορά στην αποσαφήνιση της έννοιας του οικογενειακού εισοδήματος, ορίζεται ότι στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και ανεξαρτήτως τρόπου φορολόγησης. Με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα θα υπολογίζονται τόσο το Ειδικό Επίδομα Πολυτέκνων όσο και το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας καταγγέλλει ότι με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί, κατά 30% περίπου, ο ήδη συρρικνωμένος αριθμός των οικογενειών, που έχουν τις προϋποθέσεις να λάβουν τα παραπάνω επιδόματα.

Ζητείται η άμεση παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργού, ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρότατο πρόβλημα, που έχει προκύψει και έχει προκαλέσει αναστάτωση στις πολύτεκνες οικογένειες, ώστε να μη συρρικνωθεί δυσβάστακτα το ετήσιο εισόδημα των πολύτεκνων οικογενειών.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε, ώστε να επιλυθεί το μείζον θέμα της φορολόγησης των πολύτεκνων οικογενειών.

Η καταθέτουσα Βουλευτής


Σταυρούλα Ξουλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου