ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πλαίσιο εκτίμησης του συνολικού κόστους για παροχή φροντίδας υγείας σε παράνομα εισελθόντες και διαμένοντες στη χώρα μας αλλοδαπούς»
  
Οι συζητήσεις των τελευταίων τριών ετών για τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων της Ελλάδας οδήγησαν στην αναθεώρηση και διεύρυνση του δημοσίου ελλείμματος, παρά τις αδυναμίες εκτίμησης και των δύο μεγεθών σε ακριβείς νομισματικούς όρους ανά έτος. Αδιαμφισβήτητα, οι δομές υγείας έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία 20 έτη από την παροχή φροντίδας σε έχοντες διατελέσει το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα μας αλλοδαπούς μετανάστες.

Χαρακτηριστικό δε των παράνομων μεταναστών είναι η νοσηρότητα κυρίως σε μεταδιδόμενα νοσήματα. Όταν στις χώρες της Ευρώπης πρώτη αιτία θανάτου είναι οι καρδιακές παθήσεις, στις χώρες της Αφρικής είναι το AIDS-HIV ενώ η συχνότητα της φυματίωσης είναι πολύ υψηλή στις χώρες της Αφρικής, ακολουθούν οι χώρες της Ασίας και τέλος οι πρώην ανατολικές χώρες της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένες τις υψηλές μεταναστευτικές ροές πληθυσμών νοσηρού επιδημιολογικού προφίλ που αλλοιώνουν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πληθυσμού ενώ παράλληλα συντελούν στην κατακόρυφη άνοδο των δαπανών υγείας στη χώρα μας.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί

1.    Ποιο είναι το κόστος υγείας αναφορικά με την παροχή φροντίδας υγείας σε παράνομα εισερχομένους αλλοδαπούς στη χώρα μας και στα τέκνα τους; Ζητείται το κόστος κατά προσέγγιση ή με ακριβείς εκτιμήσεις για την Ελληνική Επικράτεια ή για όποια νοσοκομεία τηρούνται στοιχεία, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 90’ όπου έλαβε χώρα το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης. Ειδικότερα ζητούνται το συνολικό κόστος ή/και οι επιμέρους συνιστώσες του όπως:
·         οι ημέρες νοσηλείας
·         οι επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία
·         το κόστος διαγνωστικών εξετάσεων
·         το κόστος φαρμακευτικής δαπάνης
2.    Κατά πόσο η Ελλάδα της ύφεσης και του υπέρμετρου εξωτερικού χρέους θα μπορεί να υποστηρίζει οικονομικά τη φροντίδα υγείας των πληθυσμών αυτών, πασχόντων όχι μόνο από μεταδοτικά αλλά και από χρόνια νοσήματα; Τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να σταματήσει η ροή πόρων από το ελληνικό σύστημα υγείας σε αλλοδαπούς παράνομα εισελθόντες και διαμένοντες στη χώρα μας τόσο όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας όσο και από πλευράς προστασίας της δημόσιας υγείας ανακόπτοντας την αποφεύξιμη νοσηρότητα από μεταδοτικά νοσήματα;
3.    Με ποιό τρόπο θα αρχίσει η πλήρης καταγραφή της επιβάρυνσης στην υγεία από την παροχή φροντίδας υγείας σε παράνομα εισελθόντες στη χώρα μας αλλοδαπούς μέσω των ελληνικών νοσοκομείων;
4.    Πώς θα αποκαταστήσετε τις δαπάνες υγείας τις οποίες επιβαρύνθηκε το Ελληνικό Δημόσιο για πλέον των 20 ετών;

Η Ερωτώσα Βουλευτής


ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου