ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΤΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ


Ένα μείζον περιβαλλοντικό έγκλημα, αυτό της καταπάτησης πευκοδάσους και αιγιαλού στην περιοχή Μουρτιά της Σάμου, με την ανοχή και πιθανή συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, αναδεικνύει με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ευάγγελο Λιβιεράτο, Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ υπό τη βουλευτική εποπτεία του οποίου βρίσκονται όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον Πολιτευτή Σάμου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Δημοσιογράφο Γιώργο Γαρυφάλλου, στις πληροφορίες του οποίου βασίστηκε η Ερώτηση του Τέρενς Κουίκ, «η περίφραξη που έχει κατασκευασθεί από τον ιδιοκτήτη κατά μήκος της ζώνης παραλίας είναι συμπαγής κατά παράβαση όλων των διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων που αναφέρονται στις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη 500 μ. από την ακτή».

Σημειώνεται ότι η έκταση μεταξύ της ανωτέρω περίφραξης (όριο ζώνης παραλίας) και της ζώνης αιγιαλού έχει διαμορφωθεί, υπερυψωθεί, και έχει φυτευτεί με ελαιόδεντρα και λοιπές καλλιέργειες εκεί που πρώτα υπήρχε δάσος από πεύκα.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΑΥΤΑΡΗ

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΤΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ»

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως με ενημερώνει ο Πολιτευτής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στην εκλογική περιφέρεια Σάμου, Δημοσιογράφος Γιώργος Γαρυφάλλου, υπάρχει κάτοικος του Δήμου Σάμου ο οποίος είναι κάτοχος έκτασης 20.100 τ.μ. στην περιοχή «Μουρτιά» Δ.Δ. Βαθέος.

Από αυτά, τα 3.000 τ.μ έχουν χαρακτηρισθεί ως μη δασική έκταση σύμφωνα με την με αρ. 91/203 Απόφαση της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Δασικών Αμφισβητήσεων του Εφετείου Αιγαίου.

Η αποχαρακτηρισθείσα έκταση ευρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου και εντός της Ζώνης Θ7 σύμφωνα με τον χάρτη των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου της Νήσου Σάμου, όπως επίσης και εντός ζώνης 500 μ από την ακτή.

Όπως προκύπτει τόσο από έγγραφα αλλά και από φωτογραφίες, η περίφραξη που έχει κατασκευασθεί από τον ιδιοκτήτη κατά μήκος της ζώνης παραλίας είναι συμπαγής κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 3 του υπ. αρ. Προεδρικού Διατάγματος 236/1984 «για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη 500 μ από την ακτή, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν.1337» (ΦΕΚ 95/Α/84).

Η έκταση μεταξύ της ανωτέρω περίφραξης (όριο ζώνης παραλίας) και της ζώνης αιγιαλού έχει διαμορφωθεί, υπερυψωθεί, και έχει φυτευτεί με ελαιόδεντρα και λοιπές καλλιέργειες εκεί που πρώτα υπήρχε δάσος από πεύκα.

Οι ενέργειες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η παράλληλη προς τη γραμμή αιγιαλού ελεύθερη προσπέλαση του κοινού όπως αυτή προβλέπεται από τη περίπτωση β της παρ.2 του άρθρου 1 του υπ. αρ. 236/1984 Π.Δ.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι προκειμένου να εκδοθεί η πολεοδομική άδεια για την κατασκευή της υπάρχουσας περίφραξης, η Επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 4 του υπ. αρ. 236/1984 Π.Δ, με το από 7.6.2005 Πρακτικό της, γνωμοδότησε θετικά για την κατασκευή της με τον όρο ότι «ο χώρος πέραν της περίφραξης προς τη μεριά της θάλασσας θα πρέπει να παραμένει ελεύθερος χωρίς κανένα εμπόδιο και χωρίς να γίνει καμιά οικοδομική εργασία».

Από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν προκύπτει ότι εκεί που σήμερα έχουν φυτευτεί ελαιόδεντρα, υπήρχε δάσος τραχείας πεύκης.

Προφανώς, αλλού εδόθη η άδεια και σε άλλο μέρος έγινε η περίφραξή της, εξαφανίζοντας πλήρως το δάσος!!

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1.    Πως εξηγείτε το γεγονός ότι, τόσο το πρακτικό της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής όσο και η χορηγηθείσα άδεια οικοδομής, φέρουν την σφραγίδα και υπογραφή του ιδίου υπαλλήλου; Δηλαδή εδώ υπάρχει το ασυμβίβαστο του να είναι ο ίδιος ο υπάλληλος ελεγκτής και ελεγχόμενος;
2.    Στην περίπτωση της με αρ.184/2004 άδειας οικοδομής (περίφραξης οικοπέδου) που χορηγήθηκε στον πολίτη, η έκταση που περιφράχθηκε αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης, μέρος της οποίας ευρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. από τον αιγιαλό και περιφράχθηκε με μόνιμη περίφραξη, η κατασκευή της οποίας έγινε κατά παράβαση άρθρου 3.1 του Π.Δ 236/22.6.1984.
Οι περιφράξεις αυτές δεν μπορεί να είναι μόνιμες, αλλά προσωρινές, και χρονικής διάρκειας τέτοιας ώστε να μην διατρέχει κίνδυνο η καλλιέργεια από βόσκηση, τοποθετούνται δε σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. όταν δεν παρεμποδίζεται η παράλληλη προς την γραμμή αιγιαλού προσπέλαση του κοινού.
·         Σε ποιες ενέργειες προέβη η Κτηματική Υπηρεσία της Σάμου;
·         Σε ποιες ενέργειες προέβη η Πολεοδομία της Σάμου ;
3.    Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ.πρωτ.488/17.05.07 της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου και κατόπιν αυτοψίας που αυτή διενήργησε, η έκταση που περιλαμβάνεται μεταξύ του ορίου ζώνης παραλίας και του ορίου ζώνης αιγιαλού έχει διαμορφωθεί, έχει υπερυψωθεί και φυτευτεί με ελαιόδεντρα και άλλες καλλιέργειες, στη ίδια θέση που πριν λίγα χρόνια υπήρχε δάσος τραχείας πεύκης.
Η κατασκευή αναβαθμίδων, με ποιες πράξεις των υπηρεσιών έγιναν, αφού απέχουν από την θάλασσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μ.;
4.    Οι εργασίες διαμόρφωσης, υπερύψωσης και φύτευσης αλλά και η κατά μήκος της οριογραμμής κατασκευασθείσα ξερολιθιά παρεμποδίζουν την παράλληλη προς την γραμμή αιγιαλού, προσπέλαση του κοινού, σύμφωνα και με το έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου.
Γιατί δεν εφαρμόσθηκαν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.1337/83 και της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις»;
5.    Οι γενόμενες παρεμβάσεις για την εγκατάσταση νέας φυτείας είναι παράνομες και η εγκατάσταση καλλιέργειας αποτελεί μια εξ αυτών, βασισθείσα στην παράνομη διαμόρφωση της παραλίας.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου πώς γνωμάτευσε για την αναγκαιότητα προστασίας της νέας φυτείας, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι αυτή εγκαταστάθηκε σε παράνομες διαμορφώσεις του εδάφους και παράνομες κατασκευές (κατασκευή ξερολιθιάς), που αλλοιώνουν την μορφολογία του χώρου ;
6.    Έχω στα χέρια μου φωτογραφίες από τις οποίες προκύπτει ότι ο χώρος που δόθηκε η άδεια περίφραξης και οι όποιες άλλες άδειες, ήταν δάσος τραχείας πεύκης. Πώς εξαφανίστηκε το δάσος και πώς στη θέση του εμφανίστηκε νέα φυτεία από ελαιόδεντρα ;

Ο Ερωτών Βουλευτής


Τέρενς Νικόλαος Κουίκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου