ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ – ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ (EURO/CHF)


Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη και Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα κατέθεσε στις 16 Μαΐου ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς, σχετικά με τη νομιμότητα των στεγαστικών δανείων που είναι συνδεδεμένα με την ισοτιμία ευρώ - ελβετικού φράγκου (EURO/CHF).

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Κύριοι Υπουργοί,

Δανειολήπτες τόσο στο Νομό Ηρακλείου όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα βρίσκονται σε δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση λόγω των συμβάσεων των στεγαστικών δανείων που έχουν συνάψει με ελληνικές τράπεζες. Η ιδιαιτερότητα των δανείων αυτών έγκειται στο ότι είναι συνδεδεμένα με την ισοτιμία ευρώ - ελβετικού φράγκου.

Περίπου 65.000 δανειολήπτες έχουν δανειστεί σε Ελβετικό φράγκο, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10% του χαρτοφυλακίου στεγαστικής πίστης των τραπεζών, δηλαδή σε δάνεια ύψους 8 δισ. ευρώ.

Η ελκυστικότητα της πρότασης, όπως εμφανίζονταν στους δανειολήπτες από τις τράπεζες που προέτρεπαν για στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο libor ελβετικού φράγκου, στηρίζονταν στην παραδοχή ότι η συναλλαγματική ισοτιμία των δύο νομισμάτων είναι σχετικά σταθερή τα δύο τελευταία χρόνια, μειώνοντας περαιτέρω το ρίσκο.

Επισήμαναν επίσης ότι το όφελος που θα αποκομίσει κάποιος από το χαμηλό επιτόκιο, θα εξανεμιστεί στο μέλλον από μια πιθανή αλλαγή της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε βάρος του ευρώ.

Ο δανειολήπτης έπρεπε όμως να γνωρίζει ότι κάθε μήνα η δόση που θα καταβάλει στην τράπεζα θα επιβαρύνεται με κόστος μετατροπής, αφού ενώ θα πληρώνει σε ευρώ, η τράπεζα θα μετατρέπει το ποσό αυτό σε ελβετικά φράγκα.

Επομένως το σημαντικότερο που οι δανειολήπτες έπρεπε να σταθμίσουν, ήταν ο μεγάλος κίνδυνος που αναλάμβαναν έναντι μιας σοβαρής μεταβολής της ισοτιμίας ευρώ - ελβετικού φράγκου και ο τρόπος που αυτό θα μπορούσε να επιδράσει στην αποπληρωμή των δανείων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάστε κ.κ. Υπουργοί:

  1. Υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι τράπεζες έχουν αντισταθμίσει άκρως αποτελεσματικά τον κίνδυνο από τη διακύμανση της ισοτιμίας ευρώ - ελβετικού φράγκου, στον οποίο εκτέθηκαν για τα δάνεια σε Ελβετικά φράγκα που χορήγησαν στους καταναλωτές;
  2. Χρησιμοποιούν οι τράπεζες παράγωγα μέσα σαν μέρος της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με σκοπό τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών;
  3. Είχαν οι τράπεζες υποχρέωση από το Νόμο να ενημερώσουν τους δανειολήπτες για αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου που θα μπορούσαν να τους θωρακίσουν από τον συναλλαγματικό κίνδυνο, άλλως να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τη θέση τους εκπεφρασμένη σε Ελβετικό φράγκο, τόσο σε επίπεδο δόσης όσο και άληκτου κεφαλαίου;
  4. Τηρήθηκε η διάταξη της παρ. β της ΠΔ/ΤΕ υπ’ αριθμ. 2501/31.3.2002 (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) με την οποία ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν κατ’ ελάχιστο να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες, ώστε οι συναλλασσόμενοι με αυτά να σχηματίζουν πριν τη σύναψη της κάθε σύμβασης σαφή εικόνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, όταν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εξατομικευμένης διαπραγμάτευσης;
  5. Γνωρίζετε, κ. Υπουργέ, την ύπαρξη σε ορισμένες συμβάσεις του σκανδαλώδους όρου με τον οποίο απαγορεύεται η απευθείας πληρωμή των δόσεων σε Ελβετικά φράγκα;
  6. Έχουν τα δάνεια αυτά κριθεί σε άλλες χώρες «παράνομα»;
  7. Τέλος, τηρήθηκε η από το άρθρο 49 του Ν.3371/2005 υποχρέωση πιστοποίησης επιπέδου «Β1», που αποδεικνύει την επαγγελματική επάρκεια των τραπεζικών υπαλλήλων που παρέχουν υπηρεσίες σε τίτλους της χρηματαγοράς όπως οι κινητές αξίες σε νομίσματα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νότης Μαριάς»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου