ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΑΘΗΝΑ»


Τις έντονες ανησυχίες και ενστάσεις της Επαγγελματικής-Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) για το αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων της σχολής Σ.Τ.Εφ, μετά την αποδιοργάνωση των ΤΕΙ από το σχέδιο «Αθηνά», μεταφέρει με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.

Όπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής του Κινήματος στην Εκλογική Περιφέρεια της Φθιώτιδας Γενικός Γραμματέας Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και μέλος του Δ.Σ. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ Φθιώτιδας Νικόλαος Καλτσάς, «την ώρα που αρκετά Τμήματα, που παραπέμπουν σε υπερεξειδικευμένες ειδικότητες, διατηρούνται ανέπαφα, χωρίς επαρκή αιτιολογία, πολλές ειδικότητες μηχανικών θα υπαχθούν σε μία νέα, υποδεέστερη κατηγορία πτυχιούχων».

Η ζημιά που υφίστανται όλα τα Τεχνολογικά Επαγγελματικά Ιδρύματα είναι τεράστια! Οι μετονομασίες των Τμημάτων παραπέμπουν σε αδόκιμα επιστημονικά πεδία, καταξιωμένα τμήματα με μεγάλο αριθμό σπουδαστών και σύγχρονες υποδομές υποβαθμίζονται, η εξέλιξη νέων Τμημάτων διακόπτεται και προκαλείται μεγάλη αναστάτωση στους σπουδαστές των ΤΕΙ.

«Για ποιο λόγο οι Διοικήσεις των Τ.Ε.Ι αλλά και μεμονωμένοι καθηγητές  είχαν άτυπες επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, και μετονομασίες Τμημάτων στο επαγγελματικό προφίλ των πτυχιούχων και των ενεργών φοιτητών τους;» ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό ο Τέρενς Κουίκ και ζητά να μην δημιουργηθούν νέα Τμήματα, εφόσον δεν έχει συμπεριληφθεί και το επαγγελματικό τους προφίλ.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΑΘΗΝΑ»

Κύριε Υπουργέ,

Με ανακοίνωσή της η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) , στα πλαίσια του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» τονίζει ότι:

«Το Υπουργείο, στον υποτιθέμενο διάλογο, δεν τήρησε την διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία που αφορά την κατάργηση, συγχώνευση, ονομασία ή ίδρυση νέων Τμημάτων (Ν.4009/2011 Άρθρο 7, Ν.4076/2012 και Ν.3794/2009 Άρθρο 18 παρ.1). Δε διαβουλεύτηκε με τους φοιτητές και τους πτυχιούχους. Δεν προχώρησε στην σύγκλιση των αρμόδιων γνωμοδοτικών οργάνων Α.Δ.Ι.Π, Συμβούλια Ιδρυμάτων, Σ.Α.Τ.Ε / Ε.ΣΥ.Π αλλά, μέσω άτυπων συναντήσεων με Βουλευτές, μεμονωμένους Καθηγητές και μέλη Διοικήσεων των Τ.Ε.Ι, προχώρησε στην διαμόρφωση του «τελικού» σχεδίου.  Εάν το σχέδιο «Αθηνά» εκπονήθηκε από την εταιρεία «planet», θα είχε ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε πόσο κόστισε, ποια είναι τα πορίσματα της μελέτης, ποιος παρείχε τα στοιχεία και με ποιο κριτήριο τεκμηριώνεται η εισήγησή της.»

Ακολούθως, η Ένωση επισημαίνει ότι:

«Όπως προκύπτει από τις επιμέρους παρεμβάσεις του σχεδίου, κανείς από την Πολιτεία δεν έχει υπολογίσει το πραγματικό κόστος που θα προκύψει από την σχεδιαζόμενη «αναδιάρθρωση» και ποιο θα είναι το δημοσιονομικό όφελος με τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις των Τμημάτων,  προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για το τι ακριβώς «μέτρησε» για την ιδιωτική εταιρεία Συμβούλων και πρότεινε τέτοιες επιπόλαιες δράσεις, οι οποίες δεν θεμελιώνονται με κάποιο επιστημονικό ή ακαδημαϊκό κριτήριο.»

Αναλυτικότερα, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί αναφερόμενοι στις παρεμβάσεις στον Πανεπιστημιακό τομέα, τονίζουν ότι δεν γίνεται καμία παρέμβαση στις Πολυτεχνικές Σχολές και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ οι ελάχιστες παρεμβάσεις στα Πανεπιστήμια, αφορούν σε Τμήματα με συνάφεια γνωστικών αντικειμένων, εντός του ίδιου Ιδρύματος αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές,  και οδηγούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων επιστημονικών πεδίων. 

Επιπροσθέτως και σχετικά με τις Παρεμβάσεις στον Τεχνολογικό Τομέα, η Ένωση σημειώνει ότι «δεν ακολουθείται η ίδια λογική, ούτε ισχύουν τα ίδια κριτήρια με τον Πανεπιστημιακό Τομέα:  Στα Τ.Ε.Ι, κατά κανόνα, προτείνεται η κατάργηση υφιστάμενων Τμημάτων μέσω της απορρόφησης τους από Τμήματα διαφορετικών Τ.Ε.Ι, χωρίς καμία χωροταξική λογική και χωρίς τα Τμήματα να έχουν απολύτως καμία επιστημονική συνάφεια, ακόμη και συγχώνευση Τμημάτων τα οποία εντάσσονται σε διαφορετικές σχολές.

  1. Δεν ενισχύεται το προφίλ των νέων Τμημάτων που δημιουργούνται, αλλά μέσω της φόρμουλας των κατευθύνσεων, περιορίζεται το εύρος των διδασκόμενων μαθημάτων εκ των πραγμάτων, με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι να μην έχουν πρόσβαση σε όλο το πεδίο δραστηριοτήτων του μηχανικού. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει το νέο τμήμα να δίδει ενιαίο τίτλο πτυχίου και ολιστικά επαγγελματικά δικαιώματα όπως ισχύει στα Τμήματα των Πανεπιστημίων.
2.    Οι μετονομασίες των Τμημάτων, παραπέμπουν σε αδόκιμα επιστημονικά πεδία. 
3.    Καταργούνται ολόκληρα επιστημονικά πεδία.
4.    Υποβαθμίζονται καταξιωμένα τμήματα με μεγάλο αριθμό σπουδαστών και σημαντικές υποδομές, με απορροφητικότητα των πτυχιούχων τους από την αγορά εργασίας (π.χ. τμήματα Τοπογραφίας κ.λ.π).
5.    Διακόπτεται η εξέλιξη νέων τμημάτων (Αυτοματισμού, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων κ.λ.π).
6.    Προκαλείται αναστάτωση στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι.
  1. Με το σχέδιο «Αθηνά» γίνεται προσπάθεια να πληγούν τα πιο ισχυρά, από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και μελών Δ.Ε.Π, Τμήματα των Τ.Ε.Ι, τα οποία, όλως περιέργως, έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά, έχουν σημαντικές επιδόσεις στην έρευνα και διοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών».

Όπως με ενημερώνει ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στην Εκλογική Περιφέρεια της Φθιώτιδας, Γενικός  Γραμματέας Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και μέλος του Δ.Σ. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ Φθιώτιδας Νικόλαος Καλτσάς, αρκετά Τμήματα, τα οποία παραπέμπουν σε υπερεξειδικευμένες ειδικότητες, διατηρούνται ανέπαφα, χωρίς επαρκή αιτιολογία.

Η αποδυνάμωση του Τ.Ε.Ι Αθήνας, Πειραιά και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στο πλαίσιο της ομοσπονδοποίησης, είναι μια διαδικασία απαράδεκτη και δεν εξυπηρετεί κανένα αναπτυξιακό στόχο, ούτε εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους.

Όσα αναφέρονται στο σχέδιο για την σχολή Σ.Τ.Εφ, δεν τεκμηριώνονται ούτε συνδέονται με τους στόχους του, αντίθετα δημιουργούν νέα κατηγορία πτυχιούχων με αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον, αφού η νομοθεσία του 1930 και 1950 δεν αναγνωρίζει αυτές τις ειδικότητες των μηχανικών που κατασκευάζει το σχέδιο «Αθηνά». Ανάλογες περιπτώσεις αφορούν κι άλλες σχολές των Τ.Ε.Ι. Αυτό δικαιολογεί και την ουσιαστική σιωπή του Τ.Ε.Ε σχετικά με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» διότι εξυπηρετεί τον σχεδιασμό του για κατάργηση ή αποδυνάμωση των συγγενών ή συναφών ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ι – εξυπηρετεί τις Πολυτεχνικές Σχολές».

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Σε ό,τι αφορά στο Τμήμα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής και Τμήμα Τοπογραφίας  και την κατάργησή τους: Ποιους αναπτυξιακούς εθνικούς στόχους θα εξυπηρετεί η κατάργηση δυο αυτόνομων Τμημάτων τετραετούς φοίτησης με μεγάλη απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η συρρίκνωση τους ως κατεύθυνση σε ένα ενιαίο τμήμα Πολιτικού Μηχανικού; Η προτεινόμενη κατάργηση τους με ποιο τρόπο -κατά τους εμπνευστές αυτού του εγχειρήματος - θα συμβάλλει στην προώθηση του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης;
  2. Σε ό,τι αφορά την κατάργηση των Τμημάτων  Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων: Τμήματα όπως αυτά, έχουν όντως προοπτικές, αφού πλέον η τάση στον κατασκευαστικό τομέα είναι η ανακαίνιση και όχι η κατασκευή νέων κατοικιών, εντούτοις προτείνεται να συγχωνευτούν με το Τμήμα Έργων Υποδομής με το ποιο δεν έχουν σχεδόν καμία συνάφεια και το οποίο, με τα σημερινά δεδομένα, δεν έχει καμία διέξοδο στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος! Πως εξηγείτε αυτή την επιλογή;
  3. Για την κατάργηση των Τμημάτων Αυτοματισμού: Με ποιο σκεπτικό καταργούνται τέσσερα (4) Τμήματα αυτοματισμού ενώ στο αρχικό σχέδιο παρέμεναν ανέπαφα; Τι άλλαξε στο μεσοδιάστημα που να δικαιολογεί την κατάργηση τους και με ποια τεκμηρίωση;
  4. Για ποιο λόγο οι Διοικήσεις των Τ.Ε.Ι αλλά και μεμονωμένοι καθηγητές  είχαν άτυπες επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, και μετονομασίες Τμημάτων στο επαγγελματικό προφίλ των πτυχιούχων τους και των ενεργών φοιτητών;
  5. Είναι δυνατό να επιτρέψει το Υπουργείο να δημιουργηθούν νέα Τμήματα εάν δεν περιλαμβάνεται ταυτόχρονα και το επαγγελματικό προφίλ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου