ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΒΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Η απάντηση του Υπουργού παρά την δέσμευσή του στην Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, ότι θα επιμεληθεί του θέματος άμεσα μετά την επίσκεψη που έκανε στον Έβρο στις 12 Απριλίου 2013, αναφέρει ότι:

«Στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των υφισταμένων της Υπηρεσιών, έχουν χορηγηθεί συνολικά 186 μεταφορικά μέσα διαφόρων τύπων και κατηγοριών. Από τα προαναφερόμενα κατεχόμενα οχήματα, ορισμένος αριθμός (μη ακριβής αριθμός καθόσον η κατάσταση των οχημάτων μεταβάλλεται καθημερινά) επί του παρόντος, δεν είναι ενεργός επιχειρησιακά, λόγω τεχνικών προβλημάτων ή αναγκαιότητας εκτέλεσης εργασιών τακτικής συντήρησης. Ωστόσο, ο υπολειπόμενος μηχανοκίνητος στόλος, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, επαρκεί για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών Υπηρεσιών. Επίσης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωσή μας, για την αποκατάσταση του συνόλου των φθορών που έχουν προκληθεί στα υπηρεσιακά οχήματα που επιχειρούν στην περιφερειακή ενότητα Έβρου, εξετάζεται η διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με χρηματοδότηση από τις πιστώσεις της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων».


Άραγε η άμεση παρέμβαση του Υπουργού εξαντλείται στην διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (γνωρίζουμε όλοι το χρονοβόρο της ανάθεσης έργων κατόπιν ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών) για την λύση του προβλήματος, ενώ από το δελτίο ακινητοποιημένων οχημάτων προκύπτει ότι κάθε μέρα έχουμε νέες ακινητοποιήσεις και η κατάσταση χρήζει άμεσης λύσης;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου