ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Θέμα: «Αποκατάσταση των επιλαχόντων πυροσβεστών του υπ’ αρ. 3938/2011 διαγωνισμού Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης»

Προσφάτως, με τον υπ’αρ.3938/2011 διαγωνισμό προσελήφθησαν 4.000 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης προς ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος. Εντούτοις, ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών που φέτος κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Πυροσβεστικό Σώμα, αποδεικνύει ότι οι ανάγκες του σε ανθρώπινο δυναμικό είναι επείγουσες και ακόμα μεγαλύτερες.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.6 του ν.3938/2011 προβλέπεται ότι «Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη. Όσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της τριετίας αυτής απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Με εξαίρεση των αριθμό των προσλαμβανόμενων κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο αριθμός των ως άνω προσλαμβανομένων κατ’ έτος δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το 50% του αριθμού των οργανισμών θέσεων των μονίμων πυροσβεστών που κενώθηκαν το προηγούμενο από την πρόσληψή τους έτος. Ο ακριβής αριθμός των προσλαμβανομένων αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη. Οι κενούμενες θέσεις εποχικών πυροσβεστών μεταφέρονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως θέσεις Πυροσβεστών με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπάρχει η δυνατότητα του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης να μεριμνήσει για την πρόσληψη επιπλέον πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εκ του ως άνω διαγωνισμού από τον ισχύοντα πίνακα επιτυχόντων. Η λύση αυτή όχι μόνο δύναται να ενισχύσει σημαντικά το Πυροσβεστικό Σώμα με μάχιμους και έμπειρους  πυροσβέστες, που έμειναν εκτός διορισμού για λίγα μόρια, αλλά θα δώσει και οικονομική διέξοδο στους επιλαχόντες και στις οικογένειες τους, που βιώνουν τις οικονομικές συνέπειες μιας δραματικής και πολύχρονης κρίσης. Και επιπλέον, για πολλούς εξ αυτών, ο άμεσος διορισμός τους θα είναι και μια ηθική δικαίωση, καθώς έχουν διατυπωθεί έντονες διαμαρτυρίες για τον τρόπο κατάρτισης των σχετικών πινάκων επιτυχόντων.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Είναι στις προθέσεις του υπουργείου σας η ενεργοποίηση της παρ.6 αρ.15 του ν.3938/2011; Αν ναι, πότε θα ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες αποκατάστασης των επιλαχόντων του ως άνω διαγωνισμού;

 Ο ερωτών βουλευτής

Βασίλειος Καπερνάρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου