ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Αντικείμενο: «Κατάθεση και γνωστοποίηση εγγράφων σχετικά με τον αριθμό εξαιρουμένων οχημάτων της υποχρεωτικής ασφάλισης»


Σύμφωνα με τους ν 3746/09 και 3693/08 ένας μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων του Δημοσίου, αυτά ιδιοκτησίας ξένων κρατών, διακυβερνητικών οργανισμών κλπ., καθώς και τα φέροντα ειδικές πινακίδες τυγχάνουν εξαίρεσης της υποχρεωτικής ασφάλισης.
Με αφορμή την τροπολογία που καταθέσατε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015’ (Α΄152), όπως ισχύει», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (Α΄ 6)» και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»,

Και επειδή το Επικουρικό Κεφάλαιο καλείται να αντιμετωπίσει πλήθος περιπτώσεων ανασφάλιστων οχημάτων,

Ζητείται να καταθέσει ο κ. Υπουργός:

1.    Τις κοινοποιήσεις των τελευταίων 10 ετών της πρώην Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης- νυν Διεύθυνση Εποπτείας Ιδ. Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (3867/10), που περιλαμβάνουν τον κατάλογο των προσώπων και φορέων, των ορισμένων τύπων οχημάτων και των οχημάτων με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας, προς τα λοιπά κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2.    Τον αριθμό των οχημάτων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών κοινής ωφέλειας τα οποία μπορούν να εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση

Ο ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου