ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΤΗ ΜΑΡΙΑ


Θέμα: «Στη Βουλή το θέμα της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας»
  
Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά επιστολή της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας σχετικά με την ηλεκτρονική γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας  στην προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο να εκσυγχρονίσει τους φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ), έχουν δημιουργηθεί ορισμένα προβλήματα με όχι και τόσο ευχάριστες συνέπειες στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.
 Με την υπ' αριθ. 5072/6/13 (ΦΕΚ 449 Β/25-2-2013) απόφαση, γίνεται πλέον υποχρεωτική η υποβολή επτά (7) εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Τα προβλήματα που προκύπτουν συνοψίζονται παρακάτω:

Το ΠΣ δεν είναι ακόμη έτοιμο να δεχτεί τον όγκο των δηλώσεων. Το ΠΣ δεν είναι συμβατό με τη πλειοψηφία των Η/Υ. Τα επτά (7) έντυπα που υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικά είναι κατά 90% επανάληψη ίδιων πληροφοριών δημιουργώντας «ηλεκτρονική» γραφειοκρατία. Στο σχετικό site υποβολής των ανωτέρω εντύπων δεν παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Επιπλέον οι τηλεφωνικοί αριθμοί που παρουσιάζονται είτε θα είναι καταλυμένοι είτε δεν θα ανταποκρίνονται. Τέλος το βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων του άρθρου 26§9 του αν. 1846/51 δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης καθόσον όλες οι προσλήψεις αναγγέλλονται πριν την ώρα και ημέρα πρόσληψης και τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά την τήρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των εργοδοτών.

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας ζητά να εξεταστούν τα ανωτέρω και να λάβουν υπόψη οι αρμόδιοι ότι σε μία (1) μόνο ηλεκτρονική φόρμα και συμπληρώνοντας μερικά μόνο ηλεκτρονικά πεδία όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να λαμβάνουν όλες της πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση του σκοπού τους και σε οποιαδήποτε μορφή αυτοί θέλουν και τους εξυπηρετεί.

Στην αναφορά ο Βουλευτής Νότης Μαριάς ζητάει απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου