ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. Ο. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

«Στη Βουλή η ανάθεση ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων ξεναγού»

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Τουρισμού κ. Ο. Κεφαλογιάννη και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κ. Αρβανιτόπουλο κατέθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, βουλευτής Ηρακλείου κ. Νότης Μαριάς, σχετικά με την ανάθεση ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης για απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων ξεναγού.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Κύριοι Υπουργοί,

Με τις υπ’ αριθμ. 6209/29.3.2013 και 9212/25.4.2013 Αποφάσεις του Υπουργείου Τουρισμού ανατέθηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Α.Π.Θ. η υλοποίηση ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων ξεναγού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως προστέθηκαν με τους ν. 4093/2012 και 4111/2013.

Με τις διατάξεις αυτές ουσιαστικά καταργείται το επάγγελμα του ξεναγού καθώς πτυχιούχοι ιστορίας, αρχαιολογίας, εθνολογίας, πολιτιστικού μάνατζμεντ κ.ά. αποκτούν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού, με μόνη την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου λίγων εβδομάδων.

Επίσης, ουσιαστικά καταργείται η επαγγελματική εκπαίδευση ξεναγών, αφού η διάρκειας πέντε εξαμήνων φοίτηση στις κρατικές επαγγελματικές Σχολές Ξεναγών υποκαθίσταται από ένα δίμηνο σεμινάριο.

Η πλήρης απαξίωση της τουριστικής εκπαίδευσης αποδεικνύεται και από το ότι ακόμη και αυτά τα σεμινάρια, αντί να ανατεθούν στις κατεξοχήν αρμόδιες Σχολές Ξεναγών, ανατίθενται σε άλλους φορείς, καταρχήν σε ΑΕΙ και, ήδη, στα κάθε είδους ΚΕΚ.

Ειδικότερα με τις αποφάσεις 6209/29.3.2013 και 9212/25.4.2013 παραβιάζονται οι πρόσφατα θεσπισθείσες διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 710/1977:

  • Τα σεμινάρια ανατίθενται στα συνεργαζόμενα ΑΕΙ, όχι με τη σύναψη σύμβασης, όπως απαιτεί ο νόμος, αλλά με απλή υπουργική απόφαση.
  • Η επιλογή των καταρτιζόμενων γίνεται από το ίδιο το Υπουργείο και όχι από τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ.
  • Στους καταρτιζόμενους επιβάλλονται υψηλότατα δίδακτρα, κατά παράβαση του νόμου, της τάξης των 625 έως 934 ευρώ, πλέον των (ακαθόριστων) εξόδων της πρακτικής άσκησης.
  • Πουθενά δεν καθορίζονται τα προσόντα και οι ειδικότητες των εκπαιδευτών. Πουθενά δεν προβλέπεται κάποιος έλεγχος ή πιστοποίηση, ούτε καν συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο τριμελής επιτροπή παρακολούθησης των ταχύρρυθμων προγραμμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεστε να ανακαλέσετε τις υπ’ αριθμ. 6209/29.3.2013 και 9212/25.4.2013 αποφάσεις, με τις οποίες αναθέσατε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Α.Π.Θ. την υλοποίηση σεμιναρίων κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 710/1977;
  2. Προτίθεστε να αναστείλετε άμεσα την εφαρμογή και εν συνεχεία να καταργήσετε τις διατάξεις των παρ. 2 έως 6 του παραπάνω άρθρου, οι οποίες απονέμουν επαγγελματικά δικαιώματα κατά παράβαση του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 7 για την επαγγελματική εκπαίδευση) και του κοινοτικού δίκαιου (οδηγία 2005/36 για τα επαγγελματικά προσόντα);
  3. Είναι σε γνώση σας η παράνομη ανάθεση προγραμμάτων κατάρτισης σε ΑΕΙ της χώρας;
  4. Είναι σε γνώση σας και εκφράζετε η βούλησή σας στην πλήρη απαξίωση της τουριστικής εκπαίδευσης, με την de facto κατάργηση των κρατικών επαγγελματικών Σχολών Ξεναγών, διάρκειας πέντε εξαμήνων, και την υποκατάστασή τους από δίμηνα σεμινάρια από ΚΕΚ;

Ο Ερωτών Βουλευτής


Νότης Μαριάς»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου