ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑ Του Βασιλείου Καπερνάρου, Βουλευτού Β΄ Αθηνών – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.


Κοινοποίηση: Επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής των Ελλήνων.
                                              *********

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας RealNews που κυκλοφόρησε το Μ.Σάββατο, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ανέθεσε, με την υπ’ αρ. 2675 απόφαση του τότε Προέδρου της Βουλής, Απόστολου Κακλαμάνη, στον καθηγητή Νέου Ελληνισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνο Φωτιάδη, τη συλλογή όλων των ντοκουμέντων, ώστε να στοιχειοθετηθεί η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Μάλιστα, στην παράγραφο 4 της ως άνω απόφασης, προβλεπόταν ότι΄΄ η απαιτούμενη δαπάνη για την έκδοση του έργου […] θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 1996 ΄΄.
Όταν το  1999 ο συγγραφέαςπαρέδωσε ολοκληρωμένο το 14τομο έργο του, η Βουλήαρνήθηκε να το εκδώσει επικαλούμενη το μέγεθός του. Ακόμα όμως και όταν ο συγγραφέας περιόρισε τους τόμους σε έναν ( 1 ), η Βουλή, δια της επιστημονικής Επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής του έργου, που είχε ορίσει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, αρνήθηκε εκ νέου να το κυκλοφορήσει θέτοντας προϋπόθεση προς τούτο΄΄ να παραγραφεί ο πρόλογος που υπογράφει ο Αλί Ερτέμ ΄΄, οΤούρκοςκοινωνιολόγος και ιδρυτής του συλλόγου << Ενάντια στις γενοκτονίες >>, το προλογικό σημείωμα του οποίου τιτλοφορείτο ΄΄ Να αναγνωρίσετε τη γενοκτονία! ΄΄.  
Κατόπιν αυτών, το βιβλίο κυκλοφόρησε, με προσωπική δαπάνη του συγγραφέα, σε ελάχιστα αντίτυπα, με αποτέλεσμα να μην γνωστοποιηθούν ποτέ τα ντοκουμέντα εκείνα που αποδεικνύουντη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Νεότουρκους και τους κεμαλικούς την περίοδο 1916 – 1923, όπως αναγνώρισε η Ολομέλεια της Βουλής στην ΞΘ συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 1994, ορίζοντας την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής ο Πρόεδρος της Βουλής διευθύνει και συντονίζει το σύνολο των υπηρεσιών της Βουλής.
Επειδή, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ανατέθηκε στον καθηγητή Νέου Ελληνισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνο Φωτιάδη, η συλλογή όλων των ντοκουμέντων, που αποδεικνύουν τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 4 εδ. β του Κανονισμού της Βουλής, στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού συμβουλίου υπάγεται η εποπτεία της βιβλιογραφικής ενημέρωσης της βιβλιοθήκης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
                                                 ΕΡΩΤΩ

1)    Για ποιους λόγους έγιναν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τόσο ως προς τον περιορισμό του, αρχικώς, 14τομου έργου, όσο και ως προς την παραγραφεί του προλόγου του Αλί Ερτέμ.
2)     Για ποιους συγκεκριμένους λόγους το Ελληνικό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να εκδώσει το εν λόγω βιβλίο, σε αντίθεση με την ως άνω υπ’ αρ. πρωτ. 2675/20ης Μαΐου 1996 απόφαση του τότε Προέδρου της Βουλής.
3)    Ποιο το ακριβές ποσό δαπάνης για την έκδοσητου έργου το οποίο, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 4 της υπ’ αρ. 2675 απόφασης, βάρυνε τον προϋπολογισμό της Βουλής για το οικονομικό έτος 1996.
4)    Αν, τελικώς, δαπανήθηκε το προϋπολογισθέν ποσό.
5)    Πότε, και αν, προτίθεται το Ελληνικό Κοινοβούλιο να αξιοποιήσει το ως άνω έργο για την Γενοκτονία των Ποντίων εκδίδοντάς το.

 Αθήνα, 09.05.2013

                                                                       Ο Ερωτών Βουλευτής

                                                                      Βασίλειος Καπερνάρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου