ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Την εγκατάλειψη 7.500 σπουδαστών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που χάνουν τη δωρεάν σίτιση, καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει σχετική Υπουργική Απόφαση εξαιρεί μία μεγάλη μερίδα της φοιτητικής κοινότητας από την απολαβή του προαναφερομένου δικαιώματος, στηλιτεύει με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ υπό τη βουλευτική εποπτεία του οποίου βρίσκονται όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Όπως επισημαίνουν οι Πολιτευτές και οι Συντονιστικές Επιτροπές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου, «οι παροχές στα πλαίσια της φοιτητικής μέριμνας συρρικνώνονται μέρα με τη μέρα».

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που αποτελεί ζωτικό κομμάτι των νησιών του Βορείου Αιγαίου, παρείχετο έως και πέρυσι σίτιση προς όλους τους φοιτητές, μέσω σύμβασης με ανάλογη εταιρεία.

Το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται με σχετική Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.

Με την απόφαση αυτή πλήττεται μια ακαδημαϊκή κοινότητα, των δέκα χιλιάδων και άνω, φοιτητών, καθώς από αυτούς δικαίωμα σίτισης έχουν μόνο (σύμφωνα πρόσφατες πληροφορίες) οι περίπου 2.500.

Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ο φοιτητής του οποίου οι γονείς έχασαν τη δουλειά τους πρόσφατα, για την έκδοση κάρτας σίτισης κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα του προηγούμενου οικονομικού έτους (καθώς καλείται να καταθέσει εκκαθαριστικό σημείωμα με τα δεδομένα του παρελθόντος έτους).

Ένα άλλο παράδοξο είναι το γεγονός πως, στο παρελθόν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τη δαπάνη του 1.399.983,75 ευρώ μπορούσε να σιτίζει ολόκληρη τη φοιτητική κοινότητα, τώρα όπως δείχνουν τα στοιχεία διαθέτει το ποσό των 3.805.233,75 ευρώ για την περίοδο 01/2013 - 12/2015 με σκοπό τη σίτιση μόνο του 1/5 των φοιτητών.

«Με ποιο σκεπτικό, ο φοιτητής του οποίου οι γονείς έχασαν τη δουλειά τους πρόσφατα, για την έκδοση κάρτας σίτισης κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα του προηγούμενου οικονομικού έτους, αφού έχουν μηδενική φοροδοτική ικανότητα;», ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό ο Τέρενς Κουίκ και ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την απόσυρση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αλλά και την κατάθεση στην Εθνική Αντιπροσωπεία της σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της εταιρίας που ανέλαβε τη σίτιση των φοιτητών.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ: «ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»

Κύριε Υπουργέ,

Οι περικοπές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θέτουν σε καθεστώς κινδύνου τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και κατ' επέκταση την ανάπτυξη της επιστήμης καθώς και της έρευνας στη χώρα. Η εικόνα της «παρακμής» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται μέσα από τις αλλεπάλληλες και διαδοχικές μειώσεις των κρατικών δαπανών στο συγκεκριμένο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2011 προέβλεπε δαπάνες ύψους 890.431.510 ευρώ, το 2012 υπήρξε μείωση η οποία έφτανε στα 21 εκ. ευρώ (869.056.000 ευρώ) και ερχόμαστε στο 2013 που εφαρμόζεται περεταίρω καταστροφική μείωση κατά 19%.

Όπως επισημαίνουν οι Πολιτευτές και οι Συντονιστικές Επιτροπές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου, «η κατάσταση αυτή επηρεάζει πάνω από όλα, το πιο νέο και δυναμικό κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας, που δεν είναι άλλο από τους φοιτητές».

Οι παροχές στα πλαίσια της φοιτητικής μέριμνας συρρικνώνονται μέρα με τη μέρα.

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που αποτελεί ζωτικό κομμάτι των νησιών του Βορείου Αιγαίου, παρείχετο έως και πέρυσι σίτιση προς όλους τους φοιτητές, μέσω σύμβασης με ανάλογη εταιρεία.

Στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου προβλεπόταν ετήσια δαπάνη ύψους 1.913.430,60 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σίτισης των φοιτητών της Μυτιλήνης, της Χίου, της Σάμου, της Ρόδου, και της Σύρου, για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012.

Στη συνέχεια - για το διάστημα 16.10.2010 έως και 30.06.2011- υπήρξε μία μείωση του ποσού (μέσα από την τροποποίηση της σύμβασης σίτισης) το οποίο έφτασε στο 1.399.983,75 ευρώ.

Το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται με την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, σύμφωνα με την οποία τίθενται όροι και προϋποθέσεις για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. Με την απόφαση αυτή πλήττεται μια ακαδημαϊκή κοινότητα, των δέκα χιλιάδων και άνω, φοιτητών, καθώς από αυτούς δικαίωμα σίτισης έχουν μόνο (σύμφωνα πρόσφατες πληροφορίες) οι περίπου 2.500.

Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ο φοιτητής του οποίου οι γονείς έχασαν τη δουλειά τους πρόσφατα, για την έκδοση κάρτας σίτισης κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα του προηγούμενου οικονομικού έτους (καθώς καλείται να καταθέσει εκκαθαριστικό σημείωμα με τα δεδομένα του παρελθόντος έτους).

Ένα άλλο παράδοξο είναι το γεγονός πως, στο παρελθόν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τη δαπάνη του 1.399.983,75 ευρώ μπορούσε να σιτίζει ολόκληρη τη φοιτητική κοινότητα, τώρα όπως δείχνουν τα στοιχεία διαθέτει το ποσό των 3.805.233,75 ευρώ για την περίοδο 01/2013 - 12/2015 με σκοπό τη σίτιση μόνο του 1/5 των φοιτητών.

Τα προβλήματα δεν εστιάζονται μόνο στην σίτιση, πλήττονται πολλά ακόμη φοιτητικά δικαιώματα, πάνω στην καταστροφική λογική της τροϊκανής κυβέρνησης για την Παιδεία. Ο τρόπος που δομείται η σημερινή τριτοβάθμια εκπαίδευση, οδηγεί πολλούς φοιτητές στο να την εγκαταλείψουν. Τα προβλήματα πολλά και οι λύσεις που πρέπει να δοθούν, δεν δίνονται.

Η χώρα χρειάζεται όσο ποτέ τους νέους και τις νέες δίπλα της, αυτό ας το κατανοήσουν όλοι.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Ως πότε η ακαδημαϊκή κοινότητα θα πληρώνει το μάρμαρο των μνημονιακών επιλογών της τρικομματικής μνημονιακής συγκυβέρνησης;
  2. Κατανοείτε ότι στερώντας τους απαιτούμενους από την Παιδεία πόρους, καταδικάζετε στην αμάθεια μία ολόκληρη γενιά;
  3. Πώς θα καλυφθούν οι επισιτιστικές ανάγκες 10.000 και άνω φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου;
  4. Προτίθεστε να αποσύρετε την Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012 που πλήττει ευθέως την ακαδημαϊκή κοινότητα και μειώνει δραματικά τον αριθμό των φοιτητών που σιτίζονται;
  5. Με ποιο σκεπτικό ο φοιτητής του οποίου οι γονείς έχασαν τη δουλειά τους πρόσφατα, για την έκδοση κάρτας σίτισης κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα του προηγούμενου οικονομικού έτους, αφού έχουν μηδενική φοροδοτική ικανότητα;
  6. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι στο παρελθόν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορούσε με το 1/3 του σημερινού ποσού που καταβάλλει να σιτίζει το σύνολο των σπουδαστών, ενώ τώρα όχι;
  7. Έχει προκηρυχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάληψη της σίτισης των φοιτητών από συγκεκριμένη εταιρία;

Ζητώ να κατατεθεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία:

Η σύμβαση που καταρτίσθηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της εταιρίας που ανέλαβε τη σίτιση των φοιτητών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου