ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Δυσλειτουργία Γ.Ε.Ν.Ε.»
  
Ένας απ’ τους κλάδους που έχουν πληγεί, ελπίζουμε όχι ανεπανόρθωτα, απ’ τις επιπτώσεις της κρίσης, είναι αυτός των ναυτεργατών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γ.Ε.Ν.Ε. (Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας), από το 2010 έως και το 2012, η ανεργία στους Έλληνες ναυτεργάτες εκτοξεύθηκε κατά 72,6%. Η δε Π.Ν.Ο.(Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία) εκτιμά ότι ο αριθμός των πραγματικά ανέργων ναυτεργατών εγγίζει τους 10.000, όταν στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν τους 15.000!

Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημες καταγγελίες της Π.Ν.Ο., το Γ.Ε.Ν.Ε., το οποίο ιδρύθηκε ακριβώς για να εξεύρει εργασία στους άνεργους Έλληνες ναυτεργάτες, πολύ απέχει απ’ το να επιτελέσει τον σκοπό του. Έτσι, το Γ.Ε.Ν.Ε. έχει μετατραπεί σε απλό διεκπεραιωτικό γραφείο έκδοσης σημειωμάτων μη προσφερόμενων ναυτεργατών, με αποτέλεσμα την αθρόα και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτεργατών, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα και με εξευτελιστικά επίπεδα αμοιβών, και σε κάθε περίπτωση υπολειπόμενα και αυτού ακόμα του ελάχιστου μισθολογίου του ILO για τον προσοντούχο ναύτη.

Με άλλα λόγια, το Γ.Ε.Ν.Ε. με βάση την κείμενη νομοθεσία – διεθνούς και εσωτερικού δικαίου – από εργαλείο παρακολούθησης των υποχρεώσεων της χώρας μας, απορρέουσες από τη σχετική νομοθεσία και την επίτευξη εξίσωσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ναυτικής εργασίας, κατέστη εργαλείο εξυπηρέτησης εργοδοτικών συμφερόντων, γεγονός που, πέραν του ότι προσκρούει στη σχετική νομοθεσία σύστασης του Γ.Ε.Ν.Ε. ( α.ν. 192/1936 ), βάλλει ευθέως την εξεύρεση εργασίας από τους δοκιμαζόμενους ναυτεργάτες.

Χαρακτηριστικό προς τούτο παράδειγμα, η περίπτωση απολυμένου Ναύτη από υπό σημαίας Μεγάλης Βρετανίας roro πλοίο ο οποίος, αφού μετέβη στο Γ.Ε.Ν.Ε. για να εγγραφεί στους καταλόγους ανεργίας, σε μεταγενέστερη επίσκεψή του προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της εγγραφής του, έλαβε την αποστομωτική απάντηση από τους υπευθύνους ότι δεν μπορούν να τον ενημερώσουν, γιατί έπρεπε να είχε μεταβεί και σε άλλο όροφο του Γ.Ε.Ν.Ε. και να ολοκληρώσει την εγγραφή του στους καταλόγους!

Πλέον τούτου, το Γ.Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με τις καταγγελίες της Π.Ν.Ο., έχει προ πολλού σταματήσει να ζητεί την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Πρωτοβάθμιου Ναυτεργατικού Σωματείου και την ανάλογη ενημέρωση της Π.Ν.Ο., πριν από την χορήγηση σημειώματος μη προσφερόμενου από το Γ.Ε.Ν.Ε., και τούτο γιατί πράγματι προσφέρονται Έλληνες ναυτεργάτες με όλα τα απαιτούμενα προσόντα για ναυτολόγηση και με τους όρους εργασίας των σχετικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ερωτάσθε:

1.    Ποια η απάντησή σας στις ως άνω καταγγελίες της Π.Ν.Ο.
2.    Υφίστανται τα ως άνω, ζωτικής φύσης για την επιβίωση των ναυτεργατών, προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του Γ.Ε.Ν.Ε. και αν ναι, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεσθε να αναλάβετε προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον.

Αθήνα, 11/06/2013

Ο Ερωτών Βουλευτής


Βασίλειος Καπερνάρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου