ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διασπάθιση κονδυλίων προορισμένων για την «ΟΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» από Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος»

Με το άρθρο 3 του Ν. 2557/1997 ιδρύθηκε ως αυτοτελές τμήμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ( Κ.Θ.Β.Ε. ) η «ΟΠΕΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», μετονομασθείσα ήδη σε «ΟΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με σκοπό την ανάπτυξη, προβολή και διάδοση της μελοδραματικής τέχνης στην Θεσσαλονίκη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, τη σκηνική διδασκαλία και την παρουσίαση έργων όπερας, οπερέτας, μουσικού θεάτρου, χορωδιακών έργων, συμφωνικών έργων και κλασικού τραγουδιού.

Η «ΟΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» εποπτεύεται από πενταμελή Εφορεία με τετραετή θητεία διοριζόμενη με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ οι αρμοδιότητες ως προς αυτήν ασκούνται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Όπερας διοριζόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού με τριετή δυνάμενη να ανανεώνεται θητεία. Στο πλαίσιο των σκοπών της, η «ΟΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» αναπτύσσει καλλιτεχνικές δραστηριότητες σχετικές με την μελοδραματική τέχνη, συνεργάζεται με μονωδούς, χορωδούς, μουσικούς και συντελεστές σκηνής, με καλλιτεχνικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την οργάνωση των παραστάσεων ή και άλλων καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Οργανωτικά, η Όπερα ταλανιζόταν από ποικίλα λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα, εξαιτίας της μη πλήρους ανεξαρτησίας της από το Κ.Θ.Β.Ε., αλλά και της έλλειψης εσωτερικού κανονισμού για τον ακριβή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των οργάνων της. Η μη πλήρης ανεξαρτησία της από το Κ.Θ.Β.Ε. εκφραζόταν, μεταξύ άλλων, με την τήρηση κοινού Α.Φ.Μ., καθώς και με την χρήση της δικής του ταμειακής υπηρεσίας για την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών της.

Απόρροια της ως άνω λειτουργικής σύγχυσης, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Όπερας και του Κ.Θ.Β.Ε., ήταν η δημιουργία προβλημάτων ζωτικής φύσεως, όπως αυτό της πληρωμής των εργαζομένων ηθοποιών και των προμηθευτών της Όπερας.

Έτσι, σύμφωνα με συγκεκριμένες επώνυμες καταγγελίες, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που είναι το υπόχρεο νομικό πρόσωπο για τις ως άνω αποπληρωμές των εργαζομένων της Όπερας, αρνήθηκε, και αρνείται ακόμα, να τις καταβάλλει, καίτοι το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη κάνει εμβάσματα από τον εθνικό προϋπολογισμό προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την κάλυψη των αμοιβών και των δαπανών του προσωπικού της «ΟΠΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ή όσων συνδέθηκαν με την λειτουργία της.

Επί τη βάσει, λοιπόν, των ως άνω εμβασμάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εκδώσει προς το Κ.Θ.Β.Ε., με τελικό δικαιούχο την «ΟΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», για την χρήση 2009-2010 και στα πλαίσια της ετήσιας επιχορήγησής της, τα κάτωθι εντάλματα πληρωμής συνολικού ποσού 3.011.904 ευρώ:

Αρ. Εντάλματος, Ημερ/να,Αρ. Πρωτοκόλλου, Ποσό
1)            895Α                  29-3-2010,          2002/2010,     648.000 Ευρώ
2)            1432Α,                4-5-2010,           3074/2010,     157.464 Ευρώ
3)            2026Α,                 1-6-2010,         4256/2010,     648.000 Ευρώ
4)            2839Α,                 5-7-2010,         5347/2010,     648.000 Ευρώ
5)            3380Α,                29-7-2010,        6173/2010,     648.000 Ευρώ
6)            4021Α,                25-8-2010,        7010/2010,     157.464 Ευρώ
7)            5198Α,                12-10-2010,      8438/2010,     104.976 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 3.011.904 Ευρώ.

Το συνολικό αυτό ποσό, το οποίο σύμφωνα με τα ως άνω εντάλματα έχει ήδη δοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Κ.Θ.Β.Ε. με τελικό δικαιούχο την «ΟΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της, παρακρατείται, μέχρι και σήμερα, παρανόμως από το Κ.Θ.Β.Ε. και δεν αποδίδεται στην Όπερα.

Ερωτάσθε:

1.    Αν αληθεύουν τα ως άνω, σύμφωνα με επώνυμες, έγγραφες και πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες που περιήλθαν εν γνώσει μας (Κατάθεση σχετικών εγγράφων).
2.    Σε ποιον ή ποιους συγκεκριμένους φορείς ή φυσικά πρόσωπα απεδόθησαν τα ως άνω ποσά των ενταλμάτων πληρωμής(Κατάθεση σχετικών εγγράφων).
3.    Με ποιον τρόπο και από ποιον υπόχρεο θα αποπληρωθούν οι δημιουργηθείσες οικονομικές υποχρεώσεις της «ΟΠΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» προς στους απλήρωτους εργαζομένους της.
4.    Αν όντως ισχύουν τα καταγγελλόμενα, δεδομένου ότι θα πρόκειται για την τέλεση κακουργηματικών αδικημάτων εις βάρος του Δημοσίου, ποιες θα είναι οι περαιτέρω κινήσεις σας.

Αθήνα, 13/06/2013

Ο Ερωτών Βουλευτής


Βασίλειος Καπερνάρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου