ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ «ΣΕΙΤΑΝΙΩΝ» ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Τις καταγγελίες για ένα μείζον περιβαλλοντικό έγκλημα, αυτό της ανέγερσης παράνομων παραθεριστικών κατοικιών στα «Σεϊτάνια» Σάμου, με την ανοχή και πιθανή συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, διερευνά με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος Ευάγγελο Λιβιεράτο και Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, υπό τη βουλευτική εποπτεία του οποίου βρίσκονται όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Όπως αποκαλύπτει ο Πολιτευτής Σάμου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Δημοσιογράφος Γιώργος Γαρυφάλλου, «στην περιοχή «Μεγάλο Σεΐτάνι» τα τελευταία χρόνια αρκετοί πολίτες μετέτρεψαν τις αγροτικές αποθήκες σε παραθεριστικές κατοικίες μέσα στην περιοχή απόλυτης προστασίας, όπως αυτή έχει οριστεί με Προεδρικό Διάταγμα.

Πέραν τούτων όμως, έχουν κατασκευαστεί με την ανοχή (κατά δική του ομολογία), του πρώην Νομάρχη και Βουλευτή Σάμου, Πυθαγόρα Βαρδίκου, (και όπως φαίνεται και των άλλων Νομαρχών και των υπηρεσιών τους) παραθεριστικές κατοικίες, ένας μικρός οικισμός, που είναι διάσπαρτος στον ελαιώνα που βρίσκεται Νότια της παραλίας του «Μεγάλου Σεϊτανιού».

Τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτομερώς σε φυλλάδιο της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου που συντάχτηκε κατά το έτος 2010 και απεστάλη προς τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και τους αρμόδιους Υπουργούς, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων εκείνων που κρατούν στα χέρια τους τη σωτηρία της περιοχής».

Υπενθυμίζεται ότι ο χωροταξικός νόμος επιφυλάσσει διαφορετική αναπτυξιακή για τα «Σεϊτάνια» σε αντίθεση με την υπόλοιπη Σάμο, αφού απαγορεύεται σε αυτά η δόμηση και η διάνοιξη δρόμων και ό, τι άλλο, οι απλές Πολεοδομικές ρυθμίσεις επιτρέπουν.

Με κοινή Υπουργική απόφαση, τα «Σεϊτάνια» χαρακτηρίζονται σαν περιοχή άμεσης και αυστηρής προστασίας ενώ είναι σημαντικός βιότοπος τόσο για τη χελώνα caretta-caretta, όσο και για τη μεσογειακή φώκια monachus-monachus.

«Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεοδομίας Σάμου για τις παράνομες παραθεριστικές κατοικίες;» ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς ο Τέρενς Κουίκ και ζητά να ενημερωθεί για τον αριθμό των αδειών που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες για αγροτικές αποθήκες αλλά και για την τύχη της περιβαλλοντικής μελέτης της περιοχής που έχει συνταχθεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, με σκοπό την έκδοση Π.Δ. για την προστασία της.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΑΥΤΑΡΗ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ «ΣΕΪΤΑΝΙΑ» ΣΑΜΟΥ

κ.κ. Υπουργοί,

Η εκτός σχεδίου δόμηση και οι εν γένει χρήσεις γης στο νησί της Σάμου, διέπονται από το χωροταξικό νόμο που περιγράφεται στο Π.Δ. της 11/2/94 ΦΕΚ 100Δ/27-2-95 «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών, προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων και Κοινοτήτων της νήσου Σάμου».

Βάσει αυτού καθορίζονται Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), ενώ διάφορες περιοχές του νησιού που παρουσιάζουν διαχρονικά οικολογικό ενδιαφέρον ή αποτελούν σημείο αναφοράς στην εξέλιξη των φυτών των ζώων και των τοπικών κοινωνιών έχουν τεθεί υπό ειδικό καθεστώς προστασίας.

Μία από τις προστατευόμενες αυτές περιοχές της Σάμου είναι, το «Μικρό Σεϊτάνι» και το «Μεγάλο Σεϊτάνι» και έχουν χαρακτηριστεί ως Βιότοπος NATURA 2000 με κωδικό GR4120003 και έχει καταγραφεί σαν σημαντική για τη χλωρίδα και την πανίδα της, στο Πρόγραμμα Corine biotopes.

Ο χωροταξικός νόμος επιφυλάσσει διαφορετική αναπτυξιακή για τα «Σεϊτάνια» σε αντίθεση με την υπόλοιπη Σάμο, αφού απαγορεύεται σε αυτά η δόμηση και η διάνοιξη δρόμων και ό, τι άλλο, οι απλές Πολεοδομικές ρυθμίσεις επιτρέπουν.

Με κοινή Υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α. 486/20-5-1980), τα «Σεϊτάνια» χαρακτηρίζονται σαν περιοχή άμεσης και αυστηρής προστασίας ενώ είναι σημαντικός βιότοπος τόσο για την χελώνα caretta-caretta, όσο και για τη Μεσογειακή φώκια monachus-monachus.

Αποτελεί δε τη μοναδική περιοχή που χαρακτηρίζεται από το Π.Δ. της 11/2/94 (ΦΕΚ 100Δ/27-2-95) σαν περιοχή με στοιχείο Α’ (Περιοχή απόλυτης προστασίας) και περιλαμβάνει την περιοχή της υδρολογικής λεκάνης γύρω από το Μεγάλο και Μικρό Σεϊτάνι και το θαλάσσιο μέτωπο του βιότοπου.

Όπως με ενημερώνει εγγράφως ο Πολιτευτής Σάμου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ δημοσιογράφος Γιώργος Γαρυφάλλου, «στην περιοχή «Μεγάλο Σεϊτάνι» τα τελευταία χρόνια αρκετοί πολίτες μετέτρεψαν τις αγροτικές αποθήκες σε παραθεριστικές κατοικίες μέσα στη ζώνη προστασίας».

Προσθέτει επίσης ότι πέραν τούτων, έχουν κατασκευαστεί με την ανοχή (κατά δική του ομολογία), του πρώην Νομάρχη και Βουλευτή Σάμου, Πυθαγόρα Βαρδίκου, (και όπως φαίνεται και των άλλων Νομαρχών και των υπηρεσιών τους) παραθεριστικές κατοικίες, ένας μικρός οικισμός, που είναι διάσπαρτος στον ελαιώνα που βρίσκεται Νότια της παραλίας του «Μεγάλου Σεϊτανιού».

Τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτομερώς σε φυλλάδιο της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου που συντάχτηκε κατά το έτος 2010 και απεστάλη προς τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και τους αρμόδιους Υπουργούς, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων εκείνων που κρατούν στα χέρια τους τη σωτηρία της περιοχής.

Παράλληλα, κατά το ίδιο έτος ανατέθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου  η επικαιροποίηση της υπάρχουσας περιβαλλοντικής μελέτης, ώστε να προσεγγιστεί ο τελικός στόχος, δηλαδή η δημιουργία Φορέα Διαχείρισής του.

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεοδομίας Σάμου για τις παράνομες παραθεριστικές κατοικίες;
  2. Πόσες άδειες εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες για αγροτικές αποθήκες και πόσες από αυτές μετατράπηκαν  σε παραθεριστικές;
  3. Ποια η τύχη της περιβαλλοντικής μελέτης της περιοχής που έχει συνταχθεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, με σκοπό την έκδοση Π.Δ. για την προστασία της;

Ο Ερωτών Βουλευτής


Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου