ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ


ΘΕΜΑ: «Αδιόριστοι επιτυχόντες της προκήρυξης 6Κ/2008»
  
Το ΑΣΕΠ με την Προκήρυξη 6Κ/2008 (ΦΕΚ 362/24-7-08/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ξεκίνησε την διαδικασία πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εννιακοσίων εβδομήντα τριών (973) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.

Αν και η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2010 με την δημοσίευση των ονομάτων των επιτυχόντων της εν λόγω προκήρυξης, αυτοί συνεχίζουν να βιώνουν επί 3 χρόνια τον πλήρη εμπαιγμό από πλευράς διαδοχικών Μνημονιακών κυβερνήσεων, καθώς ακόμα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση για τον διορισμό τους στις θέσεις τις οποίες το ίδιο το Κράτος είχε προκηρύξει. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ενώ για τους προαναφερθέντες επιτυχόντες υπάρχει πλήρης ασάφεια σχετικά με το μέλλον τους, άλλοι επιτυχόντες από μεταγενέστερες προκηρύξεις ήδη διορίσθηκαν. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την αδικία εις βάρος των επιτυχόντων της προκήρυξης 6Κ/2008, πολλοί δε εκ των οποίων είναι άνεργοι εξαιτίας της δεινής οικονομικής κρίσης την οποία βιώνει η χώρα μας.

Συνεπώς ερωτάσθε:

1.    Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η απορρόφηση των επιτυχόντων της προκήρυξης 6Κ/2008; Πόσοι έχουν διοριστεί ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) και πόσοι αναμένεται να διοριστούν εντός του 2013;
2.    Δεσμεύεστε ότι το σύνολο των επιτυχόντων της προκήρυξης 6Κ/2008 θα έχει διοριστεί μέχρι την 31-12-2015;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Μαρίνα Χρυσοβελώνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου