ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ


ΘΕΜΑ: «Έλεγχος τήρησης ωραρίου νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ.»
  
Το τελευταίο διάστημα διενεργούνται διεξοδικοί έλεγχοι τήρησης του ωραρίου υπαλλήλων δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και το νοσηλευτικό προσωπικό αυτών.

Σύμφωνα με το ν.3528/2007 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.4057/2012 αναφέρεται: «Η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του (περ.κζ’ του άρθρου 107) επιφέρει αυτοδίκαιη αργία.»

Είναι γεγονός ότι στο σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, οφείλονται από τις υπηρεσίες μεγάλος αριθμός ημερών ανάπαυσης (ρεπό) και υπόλοιπα αδειών παρελθόντων ετών λόγω υποστελέχωσης, ότι λόγω της φύσης της εργασίας το προσωπικό αναγκάζεται να προσέρχεται νωρίτερα και να αποχωρεί αργότερα από την εργασία του, καθώς και ότι καλείται να εργάζεται σε εναλλασσόμενα ωράρια (βάρδιες) χωρίς να μεσολαβεί ο χρόνος συνεχόμενης ανάπαυσης που προβλέπεται, καταστρατηγώντας το ν.1157/81 και το Π.Δ. 88/1999.

Εκ των ως άνω αναφέρονται, εγείρονται τα παρακάτω ερωτήματα, και ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  1. Ελέγχεται μόνο ο υπάλληλος και η προϊστάμενη αρχή για την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση ή και η προϊστάμενη αρχή για το εάν τα προγράμματα εργασίας  καταρτίζονται βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (ν.1157/81 και  Π.Δ. 88/1999) ;
  2. Σε περίπτωση κατάρτισης προγράμματος ωραρίων εργασίας που δε συνάδουν με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (ν.1157/81 και  Π.Δ. 88/1999) υφίστανται πειθαρχικές κυρώσεις τόσο για την προϊστάμενη αρχή, όσο και για τον υπάλληλο που το εκτελεί; Ποιας μορφής κυρώσεις προβλέπονται;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου