ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ


Θέμα: «Παρακράτηση του επιδόματος διαβίωσης (25%) των αποδοχών των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη Βαυαρία»

Το Γερμανικό Δημόσιο και ειδικότερα η Οικονομική Υπηρεσία, τμήμα μισθοδοσίας στο Μόναχο διαβιβάζει στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο την αμοιβή των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στα Δημοτικά Σχολεία και στα Γυμνάσια της Βαυαρίας. Η αμοιβή κάθε εκπαιδευτικού αποτελείται από τον βασικό μισθό του έβδομου μισθολογικού κλιμακίου στην αντίστοιχη κλίμακα των δημοσίων υπαλλήλων, σ’ αυτόν προστίθεται το οικογενειακό επίδομα του πρώτου κλιμακίου, ένα επίδομα διαβίωσης ή παροχή μέσων συντηρήσεως (Versorgunszuschlag) ύψους 25% ή 10% παλαιότερα επί των αμοιβών αυτών και ακόμη μια συμπληρωματική παροχή και την ετήσια έκτακτη αμοιβή.

Οι αμοιβές των εκπαιδευτικών, οι οποίες επιχορηγούνται εξ ολοκλήρου σε ποσοστό 100% από το Βαυαρικό Κράτος και δεν εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό της Ελλάδας, κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Γενικού Προξενείου Μονάχου και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο Συντονιστής Εκπαίδευσης για το ύψος της αμοιβής κάθε εκπαιδευτικού.

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Μονάχου διαβιβάζει, προς Τράπεζα του Μονάχου, εντολή για την πληρωμή της αμοιβής κάθε εκπαιδευτικού, στην οποία όμως δεν περιέχονται όλα τα ποσά που αναφέρονται στις διατάξεις της γερμανικής νομοθεσίας, που ορίζουν το ύψος της αποζημίωσης κάθε εκπαιδευτικού, αφού παρακρατεί το επίδομα διαβίωσης (25 %). Η παρακράτηση του ποσοστού αυτού είναι αυθαίρετη και θα πρέπει ολόκληρη η αμοιβή να αποδίδεται στον κάθε εκπαιδευτικό χωρίς καμία περικοπή, αφού δεν προβλέπεται από καμία διάταξη Βαυαρικού ή Ελληνικού νόμου που να δικαιολογεί την παρακράτηση του ποσού αυτού αν και γνωρίζει πολύ καλά ότι τα χρήματα αυτά χορηγούνται σε κάθε εκπαιδευτικό με διαμεσολαβητή και μόνο το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο (Γραφείο Συντονιστή).

Η παράνομη και αυθαίρετη παρακράτηση του επιδόματος διαβίωσης (25 %) θα πρέπει να διακοπεί όπως διακόπηκε και η επί 16 ολόκληρα χρόνια αδικαιολόγητη παρακράτηση του ποσού ύψους 3% (διαφορά μισθολογικών κλιμακίων) και έτσι από τον Οκτώβριο 2008 αποδίδεται  στους εκπαιδευτικούς του Μονάχου. Η παρακράτηση του επιδόματος διαβίωσης ή παροχή μέσων συντηρήσεως έχει κριθεί από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος έχει αποφασίσει ότι: «η υπό του κράτους της Βαυαρίας παρεχομένη επιχορήγησις εις τα ως άνω ιδιωτικά σχολεία, εφ’ όσον ταύτα δεν εισπράττουν δίδακτρα και δεν χρησιμοποιούν κρατικούς διδασκάλους, συνίσταται εις την αμοιβήν των υπ’ αυτών απασχολουμένων διδασκάλων, προς τους οποίους παρέχεται δια του σχολικού φορέως … δεν παρέχονται εις αυτό ως σχολικόν φορέα αλλά εις το διδακτικόν τούτο προσωπικόν, παρά του οποίου και λαμβάνονται ως ειδικόν επιμίσθιον εκ τοπικής πηγής προερχόμενον άνευ περιορισμού τινος».

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Πώς χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση τα παρανόμως παρακρατηθέντα από τις αμοιβές των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ποσά;
  2. Προτίθεται να προτείνει την διακοπή της παράνομης παρακράτησης του επιδόματος διαβίωσης  ύψους 25% όπως διακόπηκε και η αυθαίρετη παρακράτηση του ποσού ύψους 3% (διαφορά μισθολογικών κλιμακίων) ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου