ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ. Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗ


ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 123Α ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σκοπέλου έχει υποβάλει από το έτος 2011 αίτημα προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδυτικών Σχεδίων για υπαγωγή στο Μέτρο 123Α του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Μετεγκατάσταση και Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείου-Συμπλήρωση με μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου» και Α.Π. 201335-2/2-12-2011 (αριθμός φακέλου 208).

Δυστυχώς, η εν λόγω επιτροπή, με την απόφασή της υπ’αριθμ. 2380/56041/14-5-2012, απέρριψε το αίτημα του συνεταιρισμού προβάλλοντας ως βασικό αίτιο την έλλειψη δικαιολογητικών που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις περί καθυστερημένης προσκόμισης, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 10 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 132480/386/10-03-2011/731 (ΦΕΚ850/τΒ’/16-05-2011).

Συγκεκριμένα η απορριπτική απόφαση ανέφερε ότι δεν είχε προσκομιστεί ΑΠΔ για το Γ’ τρίμηνο του 2011 και ότι, ως προς το αποθεματικό, δεν επαληθεύεται η κατάθεση εισφοράς των μελών για την ανέγερση του εργοστασίου. Εν συνεχεία, ο Συνεταιρισμός υπέβαλε ένσταση κατά της ως άνω απόφασης, σύμφωνα με την οποία αιτιολόγησε τη μη υποβολή του απαιτούμενου ΑΠΔ για το Γ΄ τρίμηνο, για τον λόγο ότι το ελαιοτριβείο δε λειτουργούσε την περίοδο εκείνη και επομένως δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Επιπλέον, σε ό, τι αφορά στην κατάθεση της εισφοράς των μελών, αναφέρεται ρητά στην ένσταση του συνεταιρισμού, ότι υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού για την καταβολή του ποσού των 800 ευρώ από κάθε μέλος.

Μάλιστα, ο συνεταιρισμός με υπόμνημά του στις 25-6-2012 προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδυτικών Σχεδίων, εξέφρασε τη πρόθεσή του για ολοκλήρωση του έργου με το ανάλογο οικονομικό κόστος για τα μέλη του, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναστολής της ολοκλήρωσης αυτού, τα ποσά που κατέβαλαν τα μέλη να επιστραφούν αυτούσια σε αυτά. Η παραπάνω πρόταση όμως δεν εγκρίθηκε καθώς, σύμφωνα με την επιτροπή, τα ποσά αυτά θα πρέπει να δεσμευτούν άπαξ στο αποθεματικό του συνεταιρισμού. Είναι προφανές πως έτσι προκαλούνται τεράστιες αντιδράσεις από τα μέλη του συνεταιρισμού καθώς είναι ανεπίτρεπτο, ειδικά στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διάγει η χώρα μας, να τους ζητείται η οικονομική συμβολή τέτοιου ύψους, χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων η εγγύηση ότι θα ολοκληρωθεί το έργο ή ότι θα τους επιστραφούν τα χρήματα σε περίπτωση αναστολής αυτού.

Δεδομένου ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σκοπέλου έχει ήδη αγοράσει οικόπεδο στο οποίο έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός του νέου εργοστασίου τυποποίησης ελαιολάδου αλλά κυρίως λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο εν λόγω φορέας διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, ερωτάσθε:

1.    Για ποιους λόγους η Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδυτικών Σχεδίων δεν προχώρησε σε επανεξέταση του αιτήματος του συνεταιρισμού, εν συνεχεία της ένστασης που υπέβαλε αυτός κατά της απόφασης απόρριψης του προαναφερθέντος επενδυτικού σχεδίου, δεδομένου ότι αποκρούστηκαν οι λόγοι απόρριψης;
2.    Γιατί δεν στηρίχθηκε το αίτημα του συνεταιρισμού, τη στιγμή που το κτίσμα του νέου εργοστασίου είναι σχεδόν τελειωμένο και τα μέλη του είναι διατεθειμένα να συμβάλουν οικονομικά;
3.    Έχετε αναλογιστεί τις συνέπειες της μη ολοκλήρωσης του έργου για την τοπική οικονομία της Σκοπέλου, η οποία βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην παραγωγή ελαιόλαδου; Ποιο θα είναι το μέλλον των εργαζόμενων στο εν λόγω εργοστάσιο αλλά και των ντόπιων παραγωγών ελαιόλαδου, σε περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή δεν αναθεωρήσει την απόφασή της;

Αθήνα, 29.3.2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

Μαρίνα Χρυσοβελώνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου