ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΘΕΜΑ: «Τίτλοι Σπουδών Ιατρικής Ομοταγών Πανεπιστημίων χωρών της αλλοδαπής, που είναι σήμερα κράτη μέλη της Ε.Ε»
  
Σήμερα, σύμφωνα με το Νόμο 3328/2005 ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005, άρθρο 12, όσοι κάτοχοι τίτλων σπουδών Ιατρικής Ομοταγών Πανεπιστημίων χωρών της αλλοδαπής, που είναι σήμερα κράτη μέλη της Ε.Ε., είχαν αποφοιτήσει πριν από την ένταξη των χωρών αυτών στην Ε.Ε., καλούνται να εξετασθούν σε συμπληρωματικά μαθήματα, προκειμένου να τους χορηγηθεί ισοτιμία και αντιστοιχία, παρά το ότι ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα μετά από τη λήψη της σχετικής άδειας. Έτσι, οι απόφοιτοι αυτοί αποκλείονται από κάθε δημόσια θέση.

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί:

1.    Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αποκατασταθεί η επί έτη ισχύουσα ανισότητα; Δηλαδή, οι απόφοιτοι αυτοί να μην αποκλείονται από οποιαδήποτε δημόσια θέση εφόσον ασκούν το ιατρικό επάγγελμα και κατέχουν τίτλους σπουδών ομοταγών Πανεπιστημίων χωρών που σήμερα ανήκουν στην Ε.Ε.;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου