ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ: «Μη πρόσληψη επιτυχόντων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων»
  
Δυνάμει της από 13-12-2011 Προκήρυξης του ΑΠΣ διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 725 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων δημοσιεύθηκε στις 31-12-2012 στο ΦΕΚ 1379 (τ.Γ’) απόφαση για την «Κύρωση πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Δυστυχώς από το Πυροσβεστικό Σώμα οι 725 επιτυχόντες λαμβάνουν την ενημέρωση πως δεν θα γίνει άμεση χρήση των πινάκων και ότι οι διορισμοί ενδέχεται να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 39389/οικ. Φ.109.1/30-11-2011 (Β’ 2780) Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εντός δυο (2) ετών από τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Ο λόγος που προβάλλεται είναι οι αυστηροί περιορισμοί τους οποίους επέβαλε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις προσλήψεις μονίμου προσωπικού από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

  1. Θα συνεχίσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να βάζει εμπόδια στον διορισμό των 725 επιτυχόντων αν και το ίδιο είχε προωθήσει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/31/2803/30-06-2011 πράξη έγκρισης κίνησης διαδικασιών για την πλήρωση θέσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη;
  2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να λήξει άμεσα και όχι σε 2 χρόνια η εκκρεμότητα με τους 725 επιτυχόντες πυροσβέστες;

Αθήνα, 15.4.2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

Μαρίνα Χρυσοβελώνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου