ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ


ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της ισχύος των αποτελεσμάτων της απογραφής πληθυσμού 2011»

Τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής κατοίκων 2011 που διενεργήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα από 10 – 24 Μαΐου 2011 με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011, θα έπρεπε να έχουν δημοσιευθεί το αργότερο μέχρι την 24 Μαΐου 2012. Παρόλα αυτά δημοσιεύτηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ μόλις τον Μάρτιο του 2013. Τα προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας αυτού είναι πολλά και σοβαρά.

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού 2011 έχει ως συνέπεια οι προς τους Δήμους χρηματοδοτήσεις να συνεχίζουν και μετά την εκπνοή της συνταγματικής προθεσμίας και μέχρι σήμερα να κατανέμονται βάσει του πραγματικού πληθυσμού του 2001.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανίδης απέστειλε επιστολή τον Μάρτιο του 2013 προς την Κ.Ε.Δ.Ε βάσει της οποίας προωθείται σχετική νομοθετική ρύθμιση η οποία προβλέπει την μετάθεση της ισχύος των αποτελεσμάτων της απογραφής του πληθυσμού.

Αναφορικά με:

·         την κατανομή των ΚΑΠ για το επόμενο οικονομικό έτος 2014 καθώς και
·         σχετικά με τον αριθμό των Αντιδημάρχων και των συνεργατών που δικαιούται ο κάθε Δήμος, στην επόμενη Δημοτική περίοδο.

Εν ολίγοις, η νομοθετική ρύθμιση με την οποία τα στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού θα λαμβάνονται υπόψη στις κανονιστικές πράξεις ξεκινά το επόμενο οικονομικό έτος. Στην επιστολή αναφέρεται χαρακτηριστικά «η ρητή πρόβλεψη της έναρξης ισχύος των εν λόγω μεταβολών με την επόμενη δημοτική περίοδο.»

Ας μην παραλείψουμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι οι ανάγκες των Δήμων λόγω συνένωσης, αυξήθηκαν κατά πολύ. Σε συνδυασμό με τις μειώσεις των διοικητικών θέσεων είναι πλέον πολύ δύσκολο για τους Δήμους να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν Δήμοι με πολύ μεγάλη αύξηση πληθυσμού όπως ο Δήμος Παλλήνης που από 33.600 κατοίκους το 2001 βάση της τότε απογραφής, έφθασε τους 53.375 κατοίκους στην απογραφή του 2011 και ο Δήμος Αχαρνών που από 82.555 κατοίκους το 2001 έφτασε τους 107.500 κατοίκους το 2011.

Επομένως, η επιβάρυνση των Δήμων λόγω της σταδιακής αύξησης του πληθυσμού τούς μεταξύ των δύο απογραφών ( του 2001 και του 2011) σημαίνει ότι οι Δήμοι με αύξηση πληθυσμού επί σειρά ετών, επιβιώνουν με τεράστια δυσκολία διότι προσπαθούν να καλύψουν ανάγκες κατοίκων οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη στη χρηματοδότηση. Έτσι ουσιαστικά με την ανατροπή του ισχύοντος  θεσμικού πλαισίου, είναι σαν να αναιρείται η καταγεγραμμένη πραγματικότητα των αναγκών ενός Δήμου βάσει του πληθυσμού του.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Βάσει των στοιχείων δεν θεωρείται ότι η παρούσα νομοθετική ρύθμιση πλήττει τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας αναφορικά με την κατανομή των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την λειτουργία των Δήμων και των αναγκαίων και ήδη νομοθετημένων με το Δ.Κ.Κ ( Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα) θέσεων Διοίκησης βάσει του πληθυσμού κάθε Δήμου;
2.    Μήπως η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της απογραφής 2011 καθυστέρησε σκόπιμα κατά δύο έτη, για να εξυπηρετηθούν άλλα συμφέροντα;
3.    Βάσει της προωθούμενης νομοθετικής ρύθμισης δεν γίνεται κατανοητό ότι τα αρνητικά αποτελέσματα αφορούν τους ίδιους τους πολίτες κάθε Δήμου, που στερούνται Υπηρεσιών εκ των πόρων που οι ίδιοι ως φορολογούμενοι έχουν καταβάλει και δικαιούνται;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου