ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ


Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Βουλευτής Ηρακλείου κ. Νότης Μαριάς επανέφερε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το θέμα της φορολόγησης των ακινήτων για τους πολύτεκνους μετά από αναφορά που είχε καταθέσει στις 19/2/13.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Νότης Μαριάς στήριξε απόλυτα τα αιτήματα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και κατήγγειλε την κυβερνητική πολιτική μονιμοποίησης των χαρατσιών.

Ο Νότης Μαριάς μεταξύ άλλων επισήμανε:

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας με πληθώρα αποφάσεών του έχει αποφανθεί ότι:

« ..Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος του 1975, σύμφωνα με την οποία « η οικογένεια ως θεμέλιον της συντηρήσεως και προαγωγής του Έθνους, ως και ο γάμος, η μητρότης και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασίαν του Κράτους», διατυπώνεται κατ’ αρχήν υπόδειξη προς τη νομοθετική εξουσία για τη λήψη μέτρων προστατευτικών του γάμου και της οικογένειας. Πέραν, όμως, της εν λόγω υποδείξεως, με την ίδια διάταξη, κατά την ορθή έννοιά της, διατυπώνεται και θετικός κανόνας δικαίου, δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η καθιέρωση από το φορολογικό νόμο δυσμενέστερης φορολογικής μεταχειρίσεως των εγγάμων έναντι των αγάμων ως προς την υπαγωγή στο φόρο ή το ύψος του οφειλομένου φόρου, όταν τελούν υπό τις αυτές συνθήκες σε σχέση με το αντικείμενο της φορολογίας» (ΣτΕ 91019/94, 491219/87 κ.λπ.).

Με το πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο όλοι, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης και αριθμού τέκνων, πληρώνουν για το ίδιο εισόδημα το ίδιο ποσό φόρου.

Η κυβέρνηση στη φορολόγηση πέρα του εισοδήματος και της ίδιας της ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει να ορίσει ένα εύλογο - ουσιαστικό αφορολόγητο όριο ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο. Διπλάσιο όριο για τον έγγαμο (οικογενειακό), το οποίο θα προσαυξάνεται με ένα ικανό ποσό για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα.

Δεν μπορεί οι πολύτεκνοι, με όσα παιδιά κι αν έχουν, να φορολογούνται στην ακίνητη περιουσία όπως ο άγαμος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου